Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 22 października 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 10 kwietnia 2012 roku do dnia 23 października 2012 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. umowy o łącznej wartości 7.446.938,48 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 48/100) brutto.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 21 sierpnia 2012 roku, zawarta w trybie obiegowym, pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca) w składzie TESGAS S.A. - Lider konsorcjum oraz spółką ALMAK Sp. z o.o. - Członek konsorcjum a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, (Zamawiający) na budowę gazociągu DN500 MOP 8,4MPa na odcinku ZZU Czarnogoździce - ZZU Wierzchowice w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Dolnośląskiego.

Reklama

Termin wykonania prac Strony ustaliły do dnia 16 grudnia 2013 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 2.879.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę w wysokości 3.541.170,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wykonania prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

Kary umowne naliczają się Wykonawcy automatycznie, bezpośrednio w skutek wystąpienia zdarzenia, z którym umowa łączy powstanie roszczenia o karę umowną i zmianę jej wysokości, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »