Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu14 czerwca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 18.168.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto.

Umową o największej wartości jest, umowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku zawarta pomiędzy spółką zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia) a spółką PBG S.A. na prace polegające na wykonaniu stałej instalacji sieci p-poż. w ramach modernizacji i rozbudowy lądowego składu Magazynu Paliw Stałych (MPS) w Cybowie.

Reklama

Okres obowiązywania umowy ustalono od dnia 22 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 4.799.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę w wysokości 5.902.770,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy PBG S.A. będzie uprawniona do obciążenia P.I. Ćwiertnia następującymi karami:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do określonego terminu zakończenia prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od następnego dnia po upływie terminu,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie umowy przez P.I. Ćwiertnia z przyczyn, za które nie odpowiada PBG S.A., w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez PBG S.A. z przyczyn, za które odpowiada P.I. Ćwiertnia, w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto.

Strony maja prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalania P.I. Ćwiertnia z obowiązku dokończenia robót będących przedmiotem umowy.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »