TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 8

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Podwykonawca) w dniu 23 lutego 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 czerwca 2011 roku do dnia 23 lutego 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.069.726,77 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 77/100) brutto.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 9 lutego 2012 roku, zawarta pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działającą przez swój Oddział Zaklad Gazowniczy Wałbrzych (DSG, Zamawiający) na kompleksową realizację zadania pod nazwą: "Stacja regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową I-go stopnia (montaż i wprowadzenie do eksploatacji) oraz uzbrojenie terenu w obrębie działki na której prowadzone będą prace w miejscowości w Mieroszów".

Reklama

Termin wykonania prac Strony ustaliły do dnia 10 września 2012 roku.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 2.625.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę w wysokości 3.228.750,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawnione do obciążenia Emitenta następującymi karami:

- za opóźnienie w realizacji zamówienia zbiorników wraz z elementami infrastruktury stacji LNG w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegają, na wypadek gdyby kary umowne nie pokrywały poniesionej szkody, możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PGNiG | podwykonawca | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »