Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 9 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do dnia 9 września 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.734.774,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na adaptację urządzeń gazowych i ich regulację u odbiorców gazu z grup taryfowych 1 - 7 w strefie dystrybucyjnej 160-Nowy Tomyśl w miejscowościach: Nowy Tomyśl. Stary Tomyśl, Sękowo, Sątopy, Chojniki, Paproć, Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec Odbudowa, Bukowiec, Biała Wieś, Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski, Lasówki, Sworzyce oraz przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji urządzeń gazowych i bazy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie adaptacji urządzeń w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 16 października 2013 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.379.935,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 04/100) netto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- W razie opóźnienia w wykonaniu prac objętych przedmiotem umowy, również za opóźnienie w przekazywaniu stanu gazomierzy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia brutto.

- W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-09Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2013-09-09Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »