TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 21

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 10 września 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 05 czerwca 2014 roku do dnia 10 września 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.683.131,19 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 19/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym datowana na dzień 01 września 2014 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) na wykonanie czynności związanych z eksploatacją instalacji do nawaniania paliwa gazowego na stacjach gazowych. W ramach czynności eksploatacyjnych instalacji do nawaniania paliwa gazowego Emitent zobowiązany jest do:

- utrzymywania stężenia THT (czterowodorotiofen) w gazie na określonym poziomie,

- oględzin, przeglądów i regulacji instalacji do nawaniania paliwa gazowego,

- dostawy THT wraz z napełnieniem zbiorników,

- przeprowadzenia pomiaru stężenia THT,

- usuwania awarii.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od 01 września 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.638.975,02 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 02/100) brutto.

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-11Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2014-09-11Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »