Reklama

FERRUM (FER): Przekroczenie wartości zawartych umów pomiędzy FERRUM S.A. i IZOSTAL S.A., progu 10% kapitałów własnych FERRUM S.A. - raport 77

Raport bieżący nr 77/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 października 2011 r. Emitent zawarł z spółką Izostal S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (Izostal) dwie umowy na dostawę przez Emitenta odpowiednio rur stalowych czarnych i rur stalowych w izolacji, oraz dwie umowy na zakup rur izolowanych i malowanych wewnętrznie.

Łączna wartość zawartych w dniu 4 października 2011 roku umów pomiędzy Izostal a Emitentem wynosi ok. 24,7 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umów odpowiada kwocie ok. 108,7 mln PLN, przy czym na kwotę tą składa się ok. 11,2 mln EUR po stronie sprzedaży przez Emitenta na rzecz Izostal (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umów odpowiada kwocie ok. 49,1 mln PLN).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa na dostawę przez Izostal izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych o wartości netto ok. 7,3 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy odpowiada kwocie ok. 32,1 mln PLN. (Umowa).

Termin realizacji Umowy przypada na okres od października 2011 roku do lutego 2012 roku.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, strony ustanowiły kary umowne płatne w wysokości i z tytułów j.n., przy czym wszelkie kary i/lub ich ograniczenia wyrażone w % naliczane są w stosunku do ceny netto:

a) Dostawca zapłaci Emitentowi karę umowną za niedotrzymanie terminów realizacji w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdy pełny dzień zwłoki,

b) Dostawca zapłaci Emitentowi karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 25% wartości umowy,

c) Dostawca zapłaci Emitentowi karę umowną za zwłokę w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 0,06% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

d) Emitent zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Emitenta w wysokości 25 % wartości umowy.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Izostal SA | wartość | Emitent | Ferrum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »