Reklama

RANKPROGR (RNK): Przeniesienie aktywów znacznej wartości z GEMAR-UMECH Sp. z o.o. do PROGRESS XIX Sp. z o.o. S.K.A.

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 roku spółka zależna Gemar-Umech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (dalej: "Gemar-Umech") nabyła nowoutworzone akcje w spółce zależnej Progress XIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy, (dalej: "Progess XIX") i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa Gemar-Umech w rozumieniu art. 55 1 oraz w związku z art. 55 2 Kodeksu cywilnego (dalej: "Przedsiębiorstwo), w skład którego wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez Gemar-Umech działalności gospodarczej, w szczególności:

Reklama

1. prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku, zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/4, o powierzchni 27.661 m2 oraz 360/3, o powierzchni 810 m2, o łącznej powierzchni 28.471 m2, sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe (oznaczone symbolem Ba), położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz własności budynku/budowli w trakcie budowy, położonego na obu opisanych działkach, dla której Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00006774/5 (dalej: "Nieruchomość 1”);

2. prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do 5 grudnia 2089 roku, zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/6, o powierzchni 13.918 m2 oraz 360/6 o powierzchni 17.248 m2, o łącznej powierzchni 31.166 m2, sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe (oznaczone symbolem Ba), położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz własności budynku/budowli, w trakcie budowy, położonego na obu opisanych działkach, dla której Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00009771/5 (dalej "Nieruchomość 2”; Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 dalej zwane łącznie: "Nieruchomości”);

3. autorskie prawa majątkowe do projektów budowlanych związanych z Nieruchomościami;

4. wszelką dokumentację dotyczącą Nieruchomościami;

5. prawa, roszczenia i zobowiązania, w tym z tytułu zaliczek, wynikające z zawartych, a do dnia zawarcia niniejszej umowy niewykonanych umów;

6. prawa, roszczenia i zobowiązania z tytułu umowy o generalne wykonawstwo zawartej z Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie w odniesieniu do Nieruchomości, w tym prawa i roszczenia z gwarancji i rękojmi udzielonych przez Erbud S.A. na podstawie powyższej umowy;

7. prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów najmu zawartych przez Gemar-Umech;

8. należności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, udzielonych pożyczek;

9. prawo do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym;

10. niewymienione wyżej składniki majątkowe, obejmujące w szczególności ruchome składniki majątkowe oraz licencje;

11. Tajemnice Przedsiębiorstwa;

12. inne niż wymienione w pkt 3 majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, prawa pokrewne do dokumentacji technicznej, jak również związane z Nieruchomościami wyceny, analizy, wizualizacje;

13. wartość firmy obejmująca wartości niematerialne takie jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty w branży budowlanej, dostęp do rynków, kontakty z instytucjami finansowymi;

14. w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa wchodzą pożytki z opisanych wyżej składników majątku;

15. w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa wchodzą prawa z zawartych umów zleceń oraz upoważnienia z udzielonych pełnomocnictw;

16. zespołowi aktywów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa towarzyszy funkcjonalnie z nimi związany zespół pasywów w postaci zobowiązać wobec jednostek powiązanych i niepowiązanych zaciągniętych w szczególności z tytułu pożyczek, dostaw towarów, świadczenia usług i z tytułu wyżej wymienionych umów w związku z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa.

Wydanie przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu 10 czerwca 2014 roku. Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych przez Spółkę akcji w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 38.929.329,80 PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione jest kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Gemar-Umech i Progress XIX są spółkami zależnym od Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-11Dariusz DomszyWiceprezes ZarząduDariusz Domszy
2014-06-11Mariusz KaczmarekCzłonek ZarząduMariusz Kaczmarek

Dowiedz się więcej na temat: oo | Rank Progress SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »