Reklama

REDWOOD (RWD): Przeniesienie zobowiązania z tytułu umowy kredytowej w BRE Bank S.A. z COMPLEX S.A. na podmiot zależny - raport 40

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd COMPLEX S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2012 roku została rozwiązana umowa kredytowa pomiędzy Emitentem a BRE Bank S.A. nr 03/128/06/Z/VV z dnia 29 listopada 2006 roku, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku. Przyczyną rozwiązania umowy kredytowej jest przeniesienie zadłużenia z COMPLEX S.A. na podmiot zależny Complex IQ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, co jest związane z reorganizacją Grupy Kapitałowej COMPLEX polegającą na przeniesieniu działalności operacyjnej związanej z produkcją i dystrybucją części maszyn do podmiotu zależnego. Rozwiązanie umowy kredytowej nie będzie miało skutków finansowych dla Emitenta.

Reklama

W związku z powyższym, również w dniu 11 września 2012 roku podmiot zależny od Emitenta Complex IQ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podpisał umowę kredytową z BRE Bank S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w wysokości nie przekraczającej 6.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Complex IQ sp. z o.o., a w pierwszej kolejności na zapłatę zobowiązań wobec COMPLEX S.A. Kredyt został udzielony do dnia 30 lipca 2013 roku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

1) weksel in blanco, wystawiony przez Complex IQ, awalowany przez Premium Technik Polska sp. z o.o., Complex SA i Complex Automotive Bearings sp. z o.o., zaopatrzony w deklarację wekslową Complex IQ z dnia 11.09.2012 r. wraz późniejszymi zmianami,

2) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, stanowiących własność Complex IQ, na podstawie umowy zastawniczej nr 03/046/12 z dnia 11.09.2012 r.,

3) hipoteka umowna łączna, na:

- będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/61 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00093015/0 oraz

- będącej w Â˝ udziałów w użytkowaniu wieczystym Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o. nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/46 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00167417/8 oraz

- będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/48 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00174944/3 oraz

- będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działki numer 231/55 i 231/59 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/153830/8.

Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy oraz wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczające 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A.
Radosław Łodziato - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »