Reklama

WORKSERV (WSE): Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii S Spółki

Raport bieżący nr 89/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. ("Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki ("Akcje”), których emisja, w sposób niestanowiący oferty publicznej, nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S ("Akcje”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (ii) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, (iii) dematerializacji akcji Spółki serii S oraz (iv) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 81 z dnia 20 października 2014 r.):

Reklama

1) subskrypcja Akcji rozpoczęła się w dniu 23 października 2014 r. i zakończyła w dniu 31października 2014 r.;

2) zawarcie umów objęcia Akcji nastąpiło w okresie od dnia 23 października 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.;

3) subskrypcja obejmowała 5 000 000 Akcji;

4) nie wystąpiła stopa redukcji:

5) w ramach subskrypcji subskrybowano 5 000 000 Akcji;

6) w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące 5 000 000 Akcji;

7) cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje wyniosła 16,50 zł;

8) Akcje zostały subskrybowane przez 86 podmiotów;

9) w ramach subskrypcji Spółka zawarła umowy objęcia akcji z 86 osobami;

10) nie były zawierane umowy o subemisję;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby subskrybowanych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 82 500 000,00 zł;

12) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji do dnia przekazania niniejszego raportu wynoszą 3 722 223,99 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 601 860,21 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 9 000,00 zł,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

0,00 zł,

d) koszty promocji oferty: 1 111 363,78 zł;

koszty emisji Akcji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tj. koszty emisji Akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji przypadający na jedną Akcję wynosi 0,74 zł.

Określenie pełnej wysokości kosztów, o których mowa w pkt 12 i 13 powyżej, będzie możliwe w terminie późniejszym, po dokonaniu całkowitego rozliczenia usług związanych z emisją Akcji (na podstawie faktur, które Spółka otrzyma); w związku z tym, niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wysokości tych kosztów, Spółka przekaże stosowne informacje aktualizujące w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

1. § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-13Tomasz HanczrekPrezes Zarządu
2014-11-13Dariusz RochmanWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »