Reklama

WIELTON (WLT): Przeszacowanie wartości umowy ramowej na dostawę komponentów oraz części do montażu pojazdów

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z wpłynięciem w dniu 22 lutego 2012 r.. kolejnego zamówienia na wykonanie zabudów wywrotek tylno-zsypowych (w kitach do montażu) od Scania Peter LLC z siedzibą w Sankt Petersburgu (Odbiorca) Emitent dokonał przeszacowania wartości umowy ramowej na dostawę komponentów oraz części do montażu pojazdów zawartej pomiędzy Spółką a Odbiorcą w dniu 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami opartymi o dotychczasowe zamówienia składane przez Odbiorcę w ramach prowadzonej współpracy, wartość Umowy do końca jej czasu obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem zrealizowanych już dostaw, wyniesie ok. 5 mln euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zdarzenia odpowiada kwocie ok. 20,9 mln zł.

Umowa realizowana jest na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Odbiorcę określających zapotrzebowanie na asortyment oraz ilość produktów objętych Umową. Do realizacji dostaw zastosowanie mają warunki CPT St. Petersburg zgodnie z najbardziej aktualną wersją reguł INCOTERMS.

Umowa zawiera postanowienia w zakresie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- na rzecz Odbiorcy - w przypadku zwłoki z przyczyn, za które odpowiada Wielton S.A. - 0,1% wartości netto towaru za każdy dzień zwłoki;

- na rzecz Wielton S.A. - 0,1% wartości netto towaru w przypadku, kiedy Odbiorca nie zapłaci w umownym terminie należności z tytułu dostawy wraz z odsetek w wysokości ustalonej ustawowych.

Jednocześnie odpowiedzialność stron jest wyłączna w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej pod warunkiem zawiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności.

Jako kryterium uznania szacowanej wartości Umowy za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pozostałe warunki oraz postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Andrzej Szczepek - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Śniatała - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Ferrum SA | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »