Reklama

KERDOS (KRS): Przydział obligacji seri E - raport 103

Raport bieżący nr 103/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259), Zarząd HYGIENIKA S.A ("Emitent") informuje, że 12 grudnia 2012 roku została zakończona i doszła do skutku emisja dwuletnich obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. W wyniku złożonych propozycji nabycia wyżej wymienionych obligacji, Zarząd Spółki w dniu 13 grudnia 2012 roku podjął uchwałę nr 41, mocą, której dokonał przydziału 24.190 (dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii E inwestorom, którzy złożyli Spółce formularz przyjęcia propozycji nabycia.

Reklama

Przydzielone obligacje na okaziciela serii E zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy o obligacjach, prowadzonej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, po ustanowieniu zabezpieczenia, o której mowa w uchwale emisyjnej, tj. po dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów przez właściwy sąd.

Zarząd Spółki podejmie też wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji serii E (dematerializacja). Zgodnie też z warunkami emisji Obligacji serii E, Emitent zawarł z Kancelarią Radcy Prawnego Daniel Brodowski z siedzibą

w Warszawie umowę o pełnienie funkcji Administratora zastawu i złożył wnioski o ustanowienie zastawu rejestrowego zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy wobec Spółki z tytułu Obligacji serii E na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiącym organizacyjną całość tj. linię technologiczną CCE Ultra będącą własnością Emitenta oraz linię technologiczną FA-X/P będącą własnością Emitenta.

Jednocześnie Zarząd informuje, że łączna wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 wrzesień 2012 roku, wynosi: 19,9 mln zł, w tym zobowiązania finansowe 14,6 mln zł.

Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta (łącznie z Obligacjami serii E) do dnia wykupu obligacji wynosi: 26,6 mln zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii E. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »