Reklama

BUMECH (BMC): Przydział obligacji zamiennych serii C1, wydanie dokumentów akcji serii I oraz zmiana Statutu - raport 30

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 11.06.2019 roku dokonał przydziału 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, na okaziciela, zamiennymi na akcje serii I, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4,00 (cztery złote, 00/100) złote każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji to 17 280 276,00 zł (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100).

Reklama

Obligacje zostały przydzielone Wierzycielom objętym zawartym z Emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego. Wszystkie przydzielone Obligacje zostały opłacone w całości.

W związku z powyższym Emitent dnia 11.06.2019 roku wydał dokumenty Obligacji w postaci odcinków zbiorowych reprezentujących łącznie 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji.

Emitent informuje również, iż dnia 11.06.2019 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Obligatariuszy o zamianie łącznie 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) Obligacji na 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech.

W związku z otrzymaniem ww. oświadczeń, dnia 11.06.2019 roku, na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), Emitent dokonał wydania odcinków zbiorowych łącznie 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii I na rzecz Obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii I. Wydanie akcji serii I jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 17 280 276,00 zł (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100) w wyniku emisji 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda i łącznej wartości nominalnej 17 280 276,00 zł (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100). W związku z powyższym od dnia 11.06.2019 roku kapitał zakładowy Bumech wynosi 43 066 852,00 zł (czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100).

W wyniku wydania akcji serii I doszło do zmiany z mocy prawa § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta w ten sposób, że:

jego dotychczasowe brzmienie:

"§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

zmienia się na:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43 066 852 PLN (czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 10 766 713 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz

b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda

2. Akcje serii A i I zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

W związku z wydaniem dokumentów akcji serii I kapitał zakładowy dzieli się na 10 766 713 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz

b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 10 766 713 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu akcji wynosi 14 719 724,00 zł (czternaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote, 00/100).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-11Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2019-06-11Janetta OstafinProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »