Reklama

OTMUCHOW (OTM): Przyjęcie aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Otmuchów S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 marca 2016 r., działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła aktualizację strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów, która w związku z powyższym z tym samym dniem weszła w życie.

Reklama

Poniżej Spółka przedstawia przyjętą aktualizację założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów.

1. Cel strategiczny

Skokowa poprawa rentowności poprzez: wzrost i dywersyfikację sprzedaży realizowanej do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności (m.in. dopasowanie do nowych trendów żywieniowych) oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem.

2. Koncentracja działalności (Strategiczne grupy asortymentowe)

Zarząd zamierza ukierunkować działania operacyjne i inwestycyjne Grupy w szczególności na produkcję następujących grup asortymentowych:

a. produkty śniadaniowe

b. batony

c. żelki.

Powyższe grupy asortymentowe charakteryzują się atrakcyjnymi perspektywami wzrostu szczególnie na rynkach eksportowych oraz przedstawiają potencjał oferowania produktów charakteryzujących się wyższym poziomem innowacyjności. Koncentracja zasobów Grupy na rozwoju działalności w obszarze powyższych grup asortymentowych stwarza okazję do osiągnięcia stabilnego wzrostu przychodów Grupy. Inwestycje ponoszone na grupy produktów śniadaniowych, batonów i żelek sprzyjać będą budowaniu trwałej wartości dla akcjonariuszy.

W celu koncentracji działalności Zarząd podejmie działania optymalizacyjne w zakresie posiadanych aktywów produkcyjnych. W konsekwencji powyższego, w obrębie Grupy, możliwe będzie przeprowadzenie szeregu działań obejmujących dezinwestycje wybranych aktywów wytwórczych, co pozwoli skoncentrować posiadane zasoby na najbardziej perspektywicznych obszarach oraz uwolni środki finansowe na dalsze inwestycje w strategiczne grupy asortymentowe. Ostateczny zakres, skala oraz rodzaj dezinwestycji zależał będzie od czynników rynkowych w szczególności potencjalnego popytu na aktywa oraz możliwości uzyskania satysfakcjonujących cen za aktywa objęte procesem optymalizacji ich zarządzania.

Realizacja strategii w zaktualizowanej formie pozwoli na skupienie działalności wokół grupy produktów charakteryzujących się potencjałem wzrostowym oraz wysoką marżowością.

3. Zwiększenie efektywności

Zarząd zamierza zwiększyć rentowność Grupy poprzez koncentrację działalności, a także kontynuowanie działań oszczędnościowo optymalizacyjnych. Celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszych parametrów w zakresie kosztów produkcji i jakości wyrobów. Ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych jest jednym z podstawowych priorytetów Grupy jako producenta private label. Poza stałymi działaniami optymalizującymi procesy w oparciu o narzędzia Lean Manufaturing i Six Sigma planowane jest rozwinięcie działalności logistycznej i magazynowej, która poprawi efektywność zarządzania zapasami i procesem dostaw w Grupie, a dodatkowo wpłynie na wzrost przychodów ze strony klientów zewnętrznych.

4. Inwestycje

Koncentracja na wskazanych powyżej grupach asortymentowych i związany z tym proces dezinwestycji umożliwią redukcję zadłużenia Grupy przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania na rozwój strategicznych obszarów działalności Spółki. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów śniadaniowych, batonów i żelek wymagał będzie poniesienia dodatkowych inwestycji, które powiększą potencjał wytwórczy. Inwestycje te będą miały na celu odnowienie parku maszynowego, jak również zakup nowych linii technologicznych umożliwiających wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów. W latach 2016-2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 40-60 mln zł. Inwestycje zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi ze zbycia aktywów wytwórczych nie będących aktywami należącymi do strategicznych grup asortymentowych oraz środkami zewnętrznymi.

Ujawnienie informacji dotyczącej opracowywania i przyjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 23 marca 2016 r. projektu aktualizacji założeń strategicznych zostało na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźnione z uwagi na fakt, iż przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości, w przypadku nie dokonania wymaganego zatwierdzenia projektu przez Radę Nadzorczą lub przyjęciu aktualizacji założeń strategicznych w innym kształcie mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez inwestorów i wprowadzić ich w błąd oraz naruszyć słuszny interes Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-30MARIUSZ POPEKPREZES ZARZĄDUMariusz Popek
2016-03-30JAROSŁAW KAPITANOWICZWICEPREZES ZARZĄDUJarosław Kapitanowicz
2016-03-30BARTŁOMIEJ BIEŃWICEPREZES ZARZĄDUBartłomiej Bień

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »