Reklama

MDIENERGIA (MDI): Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki MDI Energia S.A. - raport 56

Raport bieżący nr 56/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej "Spółką”) - niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść nowej polityki dywidendowej Spółki, przyjętej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2016 roku.

"Zarząd Spółki MDI Energia S.A. przyjmuje poniższą politykę dywidendy:

Stosownie do art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.

Reklama

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Zarząd jest uprawniony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 KSH i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, o ile Spółka posiada wystarczające środki na ich wypłatę.

W myśl art. 348 § 2 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia takiej uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Intencją Zarządu Spółki jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, które przynoszą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla jego akcjonariuszy. Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki zamierza w okresie najbliższych 3 lat rekomendować walnemu zgromadzeniu Emitenta podjęcie uchwały w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy ok. 50% zysku netto Spółki począwszy od podziału zysku netto Spółki za 2016 r.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-09 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2016-11-09 Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »