Reklama

PROCAD (PRD): Przyjęcie programu skupu akcji własnych - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD S.A informuje, że w dniu 4 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia programu skupu akcji własnych w celu umorzenia na mocy upoważnienia udzielonego uchwałą nr 13 z dnia 13 maja 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie PROCAD SA w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia. Program skupu akcji własnych w celu umorzenia zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

A. Podstawa prawna.

Podstawę prawną Programu stanowi: Uchwała nr 13 z dnia 13 maja 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

B. Cel programu.

Celem programu jest skup przez Emitenta akcji własnych w celu umorzenia w zakresie nałożonego na Zarząd Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważnienia i zobowiązania Uchwałą nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.

C. Szczegółowe informacje dotyczące programu.

1. Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 1 września 2010 r.

2. Programem objęte są akcje własne notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokres SA z siedzibą w Warszawie.

4. Akcje własne mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.

5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne w pełni pokryte.

6. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w ilości nie większej niż 500.000 sztuk (słownie: pięćset tysięcy sztuk).

7. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

8. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 4,50 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

9. Łączna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych).

10. Cena, za którą Emitent będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Emitent dziennie będzie mógł nabyć nie więcej niż 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.

12. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Emitent będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany próg 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji w tej sprawie.

13. Zarząd Emitenta podawać będzie do publicznej widomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych.

14. Zarząd może zrezygnować i/lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 7 i/lub przed osiągnięciem kwoty o której mowa w pkt 9.

15. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2010 r. Zarząd Emitenta przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

16. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Procad SA | Warszawa | giełdy | Raport bieżący | procent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »