YOLO (YOL): Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu - raport 35

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) Spółki z dnia 28 września 2016 r. oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama

Zmiany w Statucie uwzględniają następujące zmiany:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie :

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nowe brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: YOLO Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: YOLO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

b) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

c) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),

d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

f) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

g) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

k) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

m) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów – jako przeważający przedmiot działalności spółki,

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z - Leasing finansowy,

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.10.Z - Działalność prawnicza,

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na:

a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów),

o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

c) 79.890 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do 19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

§6 ust. 10 Statutu został skreślony.

Dotychczasowe brzmienie:

10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Krzysztof PiwońskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: YOLO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »