Reklama

BUDOPOL (BDL): Przyłączenie akcjonariuszy do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej ("Spółka”), informuje, o otrzymanym w dniu 23 listopada 2015 r. zawiadomieniu akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w osobach: p. Barbary Olbrych, p. Aleksandry Bogumiły Dubickiej, p. Magdaleny Małgorzaty Mackiewicz, p. Macieja Włodzimierza Mackiewicza, posiadających łącznie 7 417 894 akcji Spółki, stanowiących 14,27% kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze”), uprawniających do wykonywania 7 417 894 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o przyłączeniu Akcjonariuszy do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Reklama

Wystąpienie Akcjonariuszy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych obejmuje wnioski o następującej treści:

a) Wnioskodawcy, działając na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, przyłączają się do żądania akcjonariuszy Romualda Olbrycha i Piotra Dubickiego z dnia 16 czerwca 2015 roku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BUDOPOL-WROCŁAW" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej i Zarządu.

7.Odwołanie członków Zarządu.

8.Odwołanie członków Rady Nadzorczej.

9.Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.

10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

b) Wnioskodawcy, działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgłaszają żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BUDOPOL-WROCŁAW" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 roku następujących spraw:

1.złożenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej stanu postępowania upadłościowego Spółki, przedstawienie przez Zarząd uzasadnienia propozycji układowych z dnia 30 września 2015 roku oraz planowanych działań mających na celu ich realizację i szans na zawarcie i realizację układu z wierzycielami i dyskusja Akcjonariuszy w w/w sprawie,

2. przedstawienie przez Zarząd informacji o opracowanych przez Zarząd warunkach emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków wyboru ich oferowania, a także informacji w sprawie przydziału tych warrantów subskrypcyjnych i sposobu wyboru nabywcy warrantów i dyskusja Akcjonariuszy w w/w sprawie,

3.podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BUDOPOL-WROCŁAW" Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100 000 000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

4.podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji serii K, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł oraz nie większą niż 2.700.000,00 zł,

5.podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł oraz nie większą niż 2.700.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 270.000.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz),

6.podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 9 oraz § 9a.

Otrzymane od Akcjonariuszy projekty uchwał dotyczące spraw wskazanych w wyżej wymienionych punktach porządku obrad Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-24Ireneusz RadaczyńskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »