Reklama

ZELMER (ZLR): Publikacja Skonsolidowanego i Jednostkowego Raportu Rocznego - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Spółka publiczna Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) w dniu dzisiejszym przekazała do publicznej wiadomości Jednostkowy oraz Skonsolidowany Raport Roczny za 2009 r. Wynik netto, zarówno Grupy Kapitałowej Zelmer jaki i Emitenta, podany w opublikowanym Raporcie Rocznym różni się od wyniku wskazanego we wcześniej publikowanym (w dniu 25 lutego 2010 r.) Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer za IV kwartał 2009 r. Spółka, w raporcie okresowym za IV kwartał ’09, wskazywała na zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono raport za IV kwartał 2009 roku, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Wśród tych czynników największe znaczenie miało prowadzenie, po zamknięciu roku obrotowego, testów na określenie trwałej utraty wartości posiadanego majątku w oparciu o zapisy MSR 36 - "Utrata wartości aktywów".

Reklama

Główną przesłanką do przeprowadzenia analizy utraty wartości aktywów trwałych była decyzja jaką Spółka podjęła pod koniec 2009 r. dotycząca budowy nowej fabryki sprzętu małego AGD i zaprzestaniu działalności w obecnej lokalizacji w roku 2011. Wyceny dotychczasowego majątku dokonano w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej bazując na grupie dziesięciu transakcji wskazanych przez rzeczoznawcę majątkowego jako transakcje porównywalne, przyjmując, że cena zbycia korygowana będzie czterema kryteriami: powierzchnią, lokalizacją, dojazdem oraz kosztami wyburzenia obiektów zlokalizowanych na gruncie przeznaczonym do sprzedaży. Wartość odpisu dotycząca gruntów oraz budynków posadowionych na tym gruncie została oszacowana na poziomie 14 373 tys. PLN.

Wyżej wskazana wycena dotychczasowego majątku była czynnikiem jednorazowym i wpłynęła na zmianę pozycji bilansu Aktywa Trwałe, Rzeczowe Aktywa Trwałe i Nieruchomości Inwestycyjne. W Sprawozdaniu z całkowitych dochodów odpis ten został ujęty w pozycji Pozostałe zyski/straty netto. Aktualizacja wartości majątku skorygowała także kalkulację podatku odroczonego. Przeprowadzone testy nie miały natomiast wpływu na przepływy pieniężne netto.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy utraty wartości majątku skonsolidowany zysk netto za rok 2009 został obniżony do poziomu 11,6 mln PLN z poziomu 18,1 mln PLN (opublikowanego w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer za IV kwartał 2009 r.) Natomiast Aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Zelmer ukształtowały się na poziomie 148 927 tys. PLN (w stosunku do poziomu 162 745 tys. PLN publikowanego w raporcie za 4 kwartał 2009 r.). W przypadku jednostkowego zysku netto Zelmer S.A. za rok 2009 nastąpiło jego obniżenia do poziomu 15,4 mln PLN z poziomu 24,0 mln PLN (opublikowanego w Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Zelmer S.A. za IV kwartał 2009). Aktywa trwałe Zelmer S.A. ukształtowały się na poziomie 149 881 tys. PLN (w stosunku do poziomu 164 059 tys. PLN publikowanego w raporcie za IV kwartał 2009 r.).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Janusz Płocica - Prezes Zarządu
Magdalena Bartoś - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »