PULAWY (ZAP): PUŁAWY SA (10/2023) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za IV kwartał 2022 roku oraz za 2022 rok. - raport 10/2023

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2022 roku oraz za 2022 rok.

Komentarz do wyników IV kwartału 2022 roku

W IV kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 855 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 4 mln zł, przy marży EBITDA 0,2%.

Wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta w dniu 13 marca 2023 roku raportem bieżącym nr 9/2023.

Reklama

Wpływ opisanych powyżej odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w IV kwartale 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 91 mln zł.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok o kwotę 568 mln zł. Zgodnie z obowiązującą Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe w IV kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

Segment Agro

W Segmencie Agro w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o przywróceniu u Emitenta wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych i melaminy (częściowym).

Rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

W przypadku rynku melaminy i produktów z grupy RedNox w IV kwartale 2022 roku obserwowano spadek sprzedaży z uwagi na dużą podaż tych produktów na rynku europejskim. Ceny ukształtowały się na poziomie wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W relacji do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost cen melaminy i spadek cen produktów z grupy RedNox. Wolumeny sprzedaży były istotnie niższe w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki "zero COVID". Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy u Emitenta została częściowo przywrócona dzięki niższym cenom gazu z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie 0,3%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do IV kwartału roku ubiegłego roku ceny kształtowały się na wyższym poziomie. Ceny rynkowe poliamidu (do produkcji którego wykorzystywany jest kaprolaktam) znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu u Emitenta, która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 72,0%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Główne czynniki wpływające na wyniki wypracowane w 2022 roku

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 8 899 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 1 076 mln zł, przy marży EBITDA 12,1%.

Wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w raportowanym okresie były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz brak równowagi popytowo-podażowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych.

Obserwowany w trakcie 2022 roku brak równowagi popytowo-podażowej, jak również bardzo wysoka zmienność cen surowców spowodowały konieczność czasowego zatrzymania lub ograniczenia produkcji Emitenta w obszarze nawozów, kaprolaktamu i melaminy.

Sprawozdania finansowe Emitenta za 2022 rok są badane przez biegłego rewidenta, dlatego zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1

z późn. zm.).

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »