Reklama

IMMOBILE (GKI): Pytania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r. i odpowiedzi Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Spółka) w związku z pytaniami zadanymi i przekazanymi na piśmie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2016r. przez akcjonariusza Alinę Lenik udziela poniżej odpowiedzi na te pytania.

Reklama

Pytania akcjonariusza:

1. W jakim okresie czasu Zarząd widzi szanse na znaczący wzrost przychodów z działalności Spółki w segmencie przemysłowym? Czy jest on możliwy przy utrzymujących się obecnie cenach surowców?

2. Dlaczego Zarząd utrzymuje wysoki poziom gotówki w kasie i na rachunkach Spółki?

3. W jakim celu Spółka udzielała pożyczek swoim akcjonariuszom, tj. spółce Filon Investments Sp. z o.o.

4. Na jakich warunkach została udzielona pożyczka spółce Filon Investment Sp. z o.o.? Czy jej spłata była zabezpieczona, a jeśli tak to w jaki sposób?

5. Czy każdy z akcjonariuszy Spółki może liczyć na uzyskanie pożyczki na warunkach odpowiadających tej, którą uzyskał Filon Investment Sp. z o.o.?

6. Dlaczego Zarząd inwestuje w akcje spółki Projprzem, której działalność bazuje na przemyśle, w sytuacji gdy przychody branży przemysłowej uległy w ostatnim czasie znacznemu obniżeniu?

7. Dlaczego zarząd klasyfikuje akcje Projprzem jako krótkoterminowe aktywa finansowe?

8. Jakimi kryteriami kierował się Zarząd określając przy odsprzedaży akcji własnych Spółki - nabywcę, cenę, liczbę sprzedawanych akcji oraz rodzaj transakcji?

9. W jaki sposób Zarząd szukał podmiotów zainteresowanych nabyciem akcji własnych Spółki?

10. W jaki sposób Zarząd starał się zapewnić, aby zbycie akcji własnych zostało dokonane po jak najbardziej atrakcyjnej cenie?

11. Dlaczego Zarząd nie wykorzystał sprzedaży akcji własnych do zwiększenia płynności akcji Spółki w sytuacji gdy średni dzienny wolumen obrotu akcjami spółki wynosi zaledwie klika tysięcy i nie umożliwia zainwestowania większych środków bez znacznego ryzyka poniesienia strat związanych z niska płynnością?

12. Na czyją rzecz Spółka sprzedała w dniu 19.05.2015 r. w transakcjach pakietowych 720.080 akcji po cenie 2.14 zł za akcję?

13. Czy jednym z podmiotów, na których rzecz Spółka sprzedała akcje własne była spółka SAE OiZ Sp. z o.o. powiązana z członkiem rady nadzorczej Spółki - Jackiem Nowakowskim?

14. W jakim celu Zarząd zwołał walne zgromadzenie i rekomendował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 25 listopada 2015 uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia na ten cel kapitału rezerwowego, aby następnie po zaledwie kilku miesiącach zrezygnować ze skupu akcji własnych i to przed rozpoczęciem jego realizacji?

15. Skąd pochodziły środki, które spółka Hotel 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. spożytkowała na udzielenie pożyczek na rzecz Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w wysokości ponad 120 mln zł?

16. Czy po dokonaniu połączenia zamierza dochodzić zwrotu pożyczek udzielonych przez Hotel 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. na rzecz Attila Sp. z o.o. i Makrum Development Sp. z o.o.?

17. Na ile Spółka szacuje koszty związane z przeprowadzeniem połączenia ze spółką Hotel 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. oraz spłatą zobowiązań tej spółki?

18. Z czego wynika wskazanie dnia dywidendy dopiero na 22 sierpnia 2016 r.?

19. Dlaczego w projekcie zaproponowanym przez zarząd, dzień dywidendy oraz terminu wypłaty dzieli okres aż trzech tygodni?

20. W związku z tym, że ponad 80% dywidendy trafi do akcjonariuszy będących członkami Zarządu Spółki, czy Spółka przewiduje zmniejszenie innych świadczeń wypłacanych tym osobom (szczególnie, że w 2015 r. otrzymali łącznie ponad 3 mln zł z tytułu wynagrodzeń w spółce dominującej i spółkach z grupy)?

21. Dlaczego Zarząd nie udostępnia reprezentowanemu przeze mnie akcjonariuszowi księgi protokołów pomimo ponawianych wniosków?

22. W jaki sposób nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wpłynie na działalność Spółki, w tym w szczególności na wycenę jej nieruchomości, wyniki branży deweloperskiej oraz możliwość pozyskiwania finansowania z umów kredytu?

Odpowiedzi Zarządu na pytania akcjonariusza:

ad. 1. Rynek przy obecnych cenach surowców nie sprzyja pracy nad rozwojem przychodów. Widzimy możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży po wzrostach na rynkach surowców np. Ropy.

ad. 2. Zdaniem Zarządu poziom gotówki wykazany w sprawozdaniu za rok 2015 nie jest wysoki.

ad. 3. Zarząd nie posiada wiedzy pytającej Aliny Lenik dotyczącej posiadania akcji przez wymienioną w pytaniu spółkę zarówno w momencie zawierania umowy pożyczki jak i w dacie jej zwrotu. Wszelkie pożyczki udzielane przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. udzielane są w celu osiągnięcia korzyści z ich oprocentowania.

ad. 4. Pożyczka została udzieloną na warunkach korzystniejszych niż oferowane w tamtym momencie lokaty bankowe oraz powyżej oprocentowania kredytów bankowych.

ad. 5. Zarząd Spółki zawierając umowę pożyczki z wymienioną w pytaniu spółką nie miał wiedzy posiadanej przez pytającą Alinę Lenik o posiadaniu przez Filon Investment Sp. z o.o. akcji Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.. Umowa miała charakter czysto biznesowy.

ad. 6. Zarząd spółki inwestuje w Projprzem S.A. z uwagi na odpowiednią, zdaniem Zarządu Spółki, cenę akcji.

ad. 7. Na datę 31.12.2015 taki charakter miały te aktywa.

ad. 8. Zarząd kierował się pojawieniem się nabywcy, bieżącą ceną oraz aktualnym popytem.

ad. 9. Spółka prowadzi aktywną komunikację z rynkiem kapitałowym, bierze również udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych.

ad. 10. Spółka prowadzi aktywną komunikację z rynkiem kapitałowym, bierze również udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych.

ad. 11. Sprzedaż akcji w sposób w jaki się odbyła pozwoliła na osiągniecie najlepszego wyniku finansowego w relacji cena zakupu do ceny sprzedaży, co było interesem spółki. Spółka ma zawartą umowę z animatorem.

ad. 12. Fabuła transakcji pakietowej nie pozwala na jednoznaczne poznanie kupującego. Odpowiedź na to pytanie nie jest Zarządowi Spółki znana.

ad. 13. Fabuła transakcji pakietowej nie pozwala na jednoznaczne poznanie kupującego. Odpowiedź na to pytanie nie jest Zarządowi Spółki znana.

ad. 14. Wpływ na zmianę decyzji w tym zakresie miała dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczno - ekonomiczna w Polsce.

ad. 15. Spółka posiadała środki ze sprzedaży nieruchomości.

ad. 16. Tak, Spółka zamierza dochodzić zwrotu pożyczek wskazanych w pytaniu.

ad. 17. Koszty połączenia Spółka szacuje na kwotę niższą niż 20 tys. zł.

ad. 18. Jest to dla Spółki najbardziej optymalna data z uwagi na przepływy pieniężne w Spółce.

ad. 19. Są to dla Spółki najbardziej optymalne daty z uwagi na przepływy pieniężne w Spółce.

ad. 20. Zarząd nie widzi związku pomiędzy wynagrodzeniami Zarządu a wysokością kwot wynikających z praw korporacyjnych.

ad. 21. Zarząd nie był w stanie sprostać wskazywanym przez pełnomocnika p. Lenik terminom.

ad. 22. Nie wpływa na działalność Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-13 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2016-07-13 Piotr Fortuna Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »