Reklama

QUMAK (QMK): QUMAK Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01-31.03.20161.01-31.03.20151.01-31.03.20161.01-31.03.2015
Przychody netto ze sprzedaży 75 082106 28617 23725 618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 7773 462-1 556834
Zysk (strata) brutto-6 9152 954-1 588712
Zysk (strata) netto-7 2122 586-1 656623
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-6 9862 581-1 604622
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-37 504-12 932-8 610-3 117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 160-992-266-239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9697 4972221 807
Przepływy pieniężne netto razem-37 695-6 427-8 654-1 549
Zysk netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)-1,76-0,30-0,40-0,07
POZYCJE BILANSU31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa razem191 600300 31744 88870 472
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania143 803245 12333 69057 520
Zobowiązania długoterminowe20 00616 6214 6873 900
Zobowiązania krótkoterminowe123 797228 50229 00353 620
Kapitał własny grupy kapitałowej47 79755 19411 19812 952
Kapitał akcyjny10 37510 3752 4312 435
Liczba akcji10 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,615,321,081,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,615,321,081,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,000,000,23
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01-31.03.20161.01-31.03.20151.01-31.03.20161.01-31.03.2015
Przychody netto ze sprzedaży 74 620106 27817 13125 616
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 5073 255-1 264785
Zysk (strata) brutto-5 6592 747-1 299662
Zysk (strata) netto-5 9562 418-1 367583
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-35 048-12 783-8 046-3 081
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 159-972-266-234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9707 4962231 807
Przepływy pieniężne netto razem-35 237-6 259-8 089-1 509
Zysk zannualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,79-0,30-0,41-0,07
POZYCJE BILANSU31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa razem190 013296 18944 51669 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania142 649242 74633 42056 963
Zobowiązania długoterminowe19 75216 3584 6273 839
Zobowiązania krótkoterminowe122 897226 38828 79253 124
Kapitał własny 47 36453 44311 09612 541
Kapitał zakładowy10 37510 3752 4312 435
Liczba akcji10 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,575,151,071,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,575,151,071,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,000,000,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »