Reklama

QUMAK (QMK): QUMAK Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg. MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁOKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01-30.09.20171.01-30.09.20161.01-30.09.20171.01-30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży 209 068 287 064 49 116 65 708
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-45 117 -2 602 -10 599 -596
Zysk (strata) brutto-44 820 -3 076 -10 530 -704
Zysk (strata) netto-52 926 -10 281 -12 434 -2 353
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-52 156 -10 486 -12 253 -2 400
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-31 908 -37 792 -7 496 -8 650
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 690 -1 512 -632 -346
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29 491 -6 743 6 928 -1 543
Przepływy pieniężne netto razem-5 107 -46 047 -1 200 -10 540
Zysk netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)-1,31 -0,99 -0,31 -0,23
POZYCJE BILANSU-1,31 -0,99 -0,31 -0,23
Aktywa razem121 532201 79928 20445 615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania133 245189 35130 92242 801
Zobowiązania długoterminowe35 83016 6698 3153 768
Zobowiązania krótkoterminowe97 415172 68222 60739 033
Kapitał własny grupy kapitałowej-11 71312 448-2 7182 814
Kapitał akcyjny40 37510 3759 3702 345
Liczba akcji jednostki dominującej40 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,291,20-0,260,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,291,20-0,260,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg. MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01–30.09.20171.01–30.09.20161.01–30.09.20171.01–30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży 207 479286 21948 74365 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-43 845-1 567-10 300-359
Zysk (strata) brutto-43 523-2 023-10 225-463
Zysk (strata) netto-51 523-9 094-12 104-2 082
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 769-35 043-6 524-8 021
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 027-1 434-241-328
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej28 547-7 3216 707-1 676
Przepływy pieniężne netto razem-249-43 798-58-10 025
Zysk netto zanualizowany na jedną akcję (w zł/EUR)-1,28-0,88-0,30-0,20
POZYCJE BILANSU30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa razem118 880195 46027 58844 182
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania131 065186 05430 41642 056
Zobowiązania długoterminowe34 20715 3287 9383 465
Zobowiązania krótkoterminowe96 858170 72622 47838 591
Kapitał własny-12 1849 406-2 8282 126
Kapitał akcyjny40 37510 3759 3702 345
Liczba akcji40 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,300,91-0,270,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,300,91-0,270,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »