Reklama

QUMAK (QMK): QUMAK Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01–30.09.20161.01–30.09.20151.01–30.09.20161.01–30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży 287 064510 94965 708122 869
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 602-1 722-596-414
Zysk (strata) brutto-3 076-3 911-704-940
Zysk (strata) netto-10 281-3 036-2 353-730
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-10 486-3 056-2 400-735
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-37 792-5 210-8 650-1 253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 512-5 094-346-1 225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 7437 859-1 5431 890
Przepływy pieniężne netto razem-46 047-2 445-10 540-588
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)-1,01-0,29-0,23-0,07
POZYCJE BILANSU30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa razem238 851300 31755 39270 472
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania194 085245 12345 01057 520
Zobowiązania długoterminowe14 10416 6213 2713 900
Zobowiązania krótkoterminowe179 981228 50241 740 53 620
Kapitał własny grupy kapitałowej44 76655 19410 38212 952
Kapitał akcyjny10 37510 3752 4062 435
Liczba akcji10 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,315,321,001,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,315,321,001,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01–30.09.20161.01–30.09.20151.01–30.09.20161.01–30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży 286 219509 14765 514122 435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 567-2 014-359-484
Zysk (strata) brutto-2 023-4 210-463-1 012
Zysk (strata) netto-9 094-3 227-2 082-776
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-35 043-5 418-8 021-1 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 434-5 174-328-1 244
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 3217 414-1 6761 783
Przepływy pieniężne netto razem-43 798-3 178-10 025-764
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,88-0,31-0,20-0,07
POZYCJE BILANSU30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa razem237 418296 18955 06069 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania193 173242 74644 79956 963
Zobowiązania długoterminowe13 68816 3583 1743 839
Zobowiązania krótkoterminowe179 485226 38841 62553 124
Kapitał własny 44 24553 44310 26112 541
Kapitał zakładowy10 37510 3752 4062 435
Liczba akcji10 37510 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,265,150,991,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,265,150,991,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »