RAFAKO (RFK): RAFAKO SA (63/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 29 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał. - raport 63/2023

Raport bieżący z plikiem 63/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2022 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2022 rok,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku,

f) pokrycia straty Spółki za 2022 rok,

g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki,

h) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w § 7 i § 8 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:

"§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.608.804,45 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) złotych.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotego (słownie: jeden grosz) każda."

Proponowana treść (przy czym kwota kapitału oraz liczba akcji uzależniona jest od tego czy do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotychczas podjęte uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki):

"§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [...] (słownie: [...] ) złotych i więcej niż [...] (słownie: [...] ) złotych."

§8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż [...] (słownie: [...]) i nie więcej niż [...] (słownie: [...]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda."

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1 natomiast projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 roku znajdują się w załączniku nr 2.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również:

- Uchwałę nr 18/2023 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok (załącznik nr 3),

- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok (załącznik nr 4),

- Uchwałę nr 19/2023 Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 5).

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »