Reklama

RAFAKO (RFK): RAFAKO SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 199 583 182 442 48 105 43 548
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej7 204 2 143 1 736 512
Zysk (strata) brutto18 717 3 886 4 511 928
Zysk (strata) netto14 709 2 894 3 545 691
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(22 760) 100 119 (5 486) 23 898
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej41 688 (741) 10 048 (177)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(24 667) (109 015) (5 945) (26 022)
Przepływy pieniężne netto, razem(5 739) (9 637) (1 383) (2 300)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,04 0,05 0,01
31 marca 201531 grudnia 201431 marca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 954 473 1 037 898 233 425 243 507
Zobowiązania długoterminowe52 195 49 357 12 765 11 580
Zobowiązania krótkoterminowe 611 269 712 044 149 491 167 056
Kapitał własny 291 009 276 497 71 169 64 870
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 34 043 32 658
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)4,18 3,97 1,02 0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE3 miesiące 20153 miesiące 20143 miesiące 20153 miesiące 2014
Przychody netto ze sprzedaży 280 092 183 808 67 510 43 875
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej7 748 2 509 1 867 599
Zysk (strata) brutto6 339 4 297 1 528 1 026
Zysk (strata) z działalności zaniechanej(55) 154 (13) 37
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej2 195 3 368 529 804
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(25 620) 93 474 (6 175) 22 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 567 (717) 2 788 (171)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(25 088) (108 972) (6 047) (26 011)
Przepływy pieniężne netto, razem(39 141) (16 215) (9 434) (3 870)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
31 marca 201531 grudnia 201431 marca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 1 110 419 1 146 562 271 562 269 001
Zobowiązania długoterminowe54 966 52 017 13 442 12 204
Zobowiązania krótkoterminowe 751 434 766 251 183 770 179 774
Kapitał własny jednostki dominującej303 246 301 261 74 161 70 680
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 34 043 32 658
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)4,36 4,33 1,07 1,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »