Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za II kwartał 2011 r. i aktualizuje prognozę dotyczącą przychodów ze sprzedaży netto oraz w pełni rozwodnionego zysku na akcję za rok 2011 - raport 36

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że ogłosiła wyniki za II kwartał 2011 r. Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 czerwca 2011 r. wyniosły 212,0 mln USD w porównaniu z 175,6 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2010. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, zysk operacyjny za II kwartał 2011 r. wyniósł 20,7 mln USD w porównaniu z 44,7 mln USD za 2010 r. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła stratę netto, z wyłączeniem działalności zaniechanej, wynoszącą 6,7 mln USD, czyli 0,09 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, za II kwartał 2011 r., w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 17,6 mln USD, czyli 0,25 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w tym samym okresie w 2010 r. CEDC ogłosiła również, że zysk netto zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej), z wyłączeniem działalności zaniechanej, za II kwartał 2011 r. wniósł 3,0 mln USD, czyli 0,04 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 70,1 mln USD, czyli 1,00 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2010.

Reklama

CEDC ogłosiła również, że zysk operacyjny zgodnie ze standardami U.S. GAAP za II kwartał 2011 r., wniósł 16,8 mln USD, w porównaniu z zyskiem operacyjnym wynoszącym 41,2 mln USD w roku 2010. Rozwodniona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą wynosiła 72,5 mln za 2011 r. i 70,4 mln za 2010 r. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem "U.S. GAAP" oraz porównywalnego zysku operacyjnego do zysku operacyjnego zaraportowanego zgodnie z U.S. GAAP, proszę odwołać się do sekcji "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", znajdującej się w załączeniu do niniejszego raportu.

Spółka wyraża zadowolenie z postępującego rozwoju swojej działalności w Polsce, dostarczającej dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w ujęciu ilościowym, zarówno wódek na rynku krajowym jak i importu oraz eksportu. Żubrówka Biała w dalszym ciągu zwiększa swój udział w rynku, sięgający 6,4% w czerwcu 2011 r. CEDC oczekuje poprawy wzrostu wartości sprzedaży w porównaniu ze wzrostem ilościowym w II półroczu 2011 r. Spółka jest zdania, że po zakończeniu znormalizowanego IV kwartału 2011 r., będzie mogła zaobserwować istotną poprawę wyników zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży jak i wyniku netto.

Działalność CEDC w Rosji nadal stoi przed wyzwaniami, przede wszystkim z powodu procesu odnawiania zezwoleń, który wpływa na producentów i hurtowników rynku spirytusowego. Spółce udało się z powodzeniem odnowić wszystkie swoje zezwolenia, obejmujące działalność produkcyjną i sprzedaż hurtową, jednak CEDC widzi nadal problemy swoich klientów hurtowych, którzy borykają się z procesem odnawiania zezwoleń, co wpływa na dostawy produktów CEDC na rynek. Spółka pozyskała wielu nowych hurtowników, aby zmniejszyć wpływ tego utrudnienia rynkowego i spodziewa się, że do końca sierpnia 2011 r. problem ten będzie rozwiązany. Przed CEDC również nowe rozporządzenie rządowe, które wejdzie w życie w dniu 1 września 2011 r., dotyczące opłat akcyzowych za spirytus. Zwiększy ono, zdaniem Spółki, przejrzystość rynku, ale jednocześnie przyniesie podwyżkę kosztów spirytusu o 35% i podniesie koszty finansowania związane z dłuższymi gwarancjami akcyzowymi (spodziewany wpływ na koszty w II półroczu 2011 r. wyniesie około 11 mln USD). CEDC jest zdania, że te uregulowania przyspieszą konsolidację rynku, ponieważ mali gracze będą mieli trudności z dostosowaniem się do tych wymagających warunków, stawianych przez nowe regulacje rządowe.

CEDC zaplanowała na II półrocze 2011 r. w Rosji wiele działań, w tym re-launch swojej największej marki - Green Mark, zmianę opakowania wódki Zhuravli oraz zamknięcie jednego ze swoich zakładów produkcyjnych, a także otwarcie hurtowni na Syberii. Projekty te zaplanowane są na III kwartał 2011 r. Po przejściu przez słabe II półrocze 2010 r., a następnie przez podwyżki cen w III kwartale 2011 r. i po przewidywanym zakończeniu problemów z odnowieniami zezwoleń przez swoich klientów w III kwartale 2011 r., CEDC oczekuje silnego wzrostu w ujęciu porównawczym zarówno przychodów ze sprzedaży jak i wyniku netto w II półroczu 2011 r.

W związku z różnymi czynnikami, o których mowa powyżej, Spółka aktualizuje prognozę przychodów ze sprzedaży netto za rok 2011 z poziomu 880 - 1.080 milionów USD do poziomu 900 - 1.050 milionów USD, oraz prognozę w pełni rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję z poziomu 1,05 USD - 1,25 USD do poziomu 0,80 USD - 1,00 USD.

CEDC ogłosiła informację o zysku netto oraz rozwodnionym zysku netto na akcję w oparciu o standardy GAAP i o wskaźnik, który nie jest zgodny ze standardami GAAP, a który polega na doprowadzeniu do porównywalności poprzez eliminację czynników o charakterze jednorazowym, który w niniejszym raporcie pojawia się jako porównywalny rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą. CEDC uważa, iż przedstawienie wyników finansowych doprowadzonych do porównywalności poprzez eliminację czynników jednorazowych, w załączonym uzgodnieniu, dostarczy inwestorom istotnych informacji oraz alternatywną prezentację umożliwiającą właściwe zrozumienie kluczowych wyników operacyjnych oraz trendów. CEDC przedstawia możliwe do porównania wyniki i prognozy, aby umożliwić inwestorom lepszy wgląd do zasadniczych trendów biznesowych, wynikających z dotychczasowej działalności. Sporządzone przez CEDC obliczenia wspomnianych wskaźników mogą nie pokrywać się ze wskaźnikami o tej samej nazwie wykorzystywanymi przez inne spółki. Wskaźniki te nie zostały zaprezentowane jako alternatywa dla zysku netto obliczonego wg standardów GAAP i w związku z tym nie należy przywiązywać do nich nadmiernej wagi. Uzgodnienie wyników zgodnych z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem "GAAP", a wcześniej używanymi standardami rachunkowości, znajduje się w tabeli "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", w załączeniu do niniejszego raportu.

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. stwierdzenia dotyczące przewidywanej sprzedaży, prognoz wyników, przewidywanego pozyskania zezwoleń na działalność produkcyjną i dystrybucyjną oraz innych zezwoleń przewidzianych prawem, wpływu regulacji rządowych i przewidywań odnośnie popytu konsumenckiego na produkty Spółki, oraz przewidywanych wyników oraz synergii związanych z działalnością Spółki w Rosji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności" i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Tabele zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości"

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Załączniki:

Plik;Opis
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »