Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation - CEDC informuje o ofercie emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych celem spłaty krótkoterminowych kredytów

Raport bieżący nr 48/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje, że zamierza dzisiaj, poprzez spółkę finansową w pełni zależną od CEDC ("Emitent"), zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR (co stanowi równowartość 199.870.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 6 grudnia 2010 r.), denominowane w EUR i oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje"). Spółka zamierza wykorzystać przychody netto pochodzące z emisji Obligacji do spłaty obecnego krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych udzielonych operacyjnej spółce zależnej CEDC.

Obligacje są dodatkowymi obligacjami i będą stanowić obligacje tej samej klasy, co istniejące niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 EUR, które są oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r., wyemitowane przez Emitenta w dniu 2 grudnia 2009 r. Obligacje zostaną wyemitowane na tych samych warunkach, co dotychczasowe obligacje.

Oferta sprzedaży Obligacji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, nie wymaga rejestracji. Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych. Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zaproszenia lub sprzedaży Obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Na terytorium Polski nie będzie prowadzona publiczna oferta papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act.. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i zdarzenia nieprzewidywalne, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzanych przez CEDC raportach składanych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439)
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | CEDC

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »