Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation - CEDC informuje o Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2011 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") niniejszym zawiadamia, że Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEDC zwołane zostało na godzinę 9:00 dnia 19 maja 2011 roku ("Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem Bobrowiecka 6, 00-728, Warszawa, Polska. Zgodnie z prawem stanu Delaware, uprawnionym do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest każdy akcjonariusz będący zarejestrowanym posiadaczem akcji w tzw. dniu ustalenia praw (ang. "record date"). Rada Dyrektorów CEDC ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu oraz do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, jak również do otrzymania zawiadomienia o ewentualnym odroczeniu lub przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia, jest dzień 21 marca 2011 roku. Jedynie akcjonariusze zarejestrowani według stanu na koniec tego dnia będą uprawnieni do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu oraz do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, jak również do otrzymania zawiadomienia o ewentualnym odroczeniu lub przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Polscy akcjonariusze będący beneficjalnymi właścicielami akcji zwykłych CEDC za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia powinni zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na którym są zapisane posiadane przez nich akcje CEDC, o przekazanie dodatkowych informacji w tej sprawie. Przygotowany zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, dokument oświadczenia dla akcjonariuszy (proxy statement) w wersji anglojęzycznej, zawierający informacje na temat zwołania, przewidywanego przebiegu i projektowanych uchwał oraz terminu Walnego Zgromadzenia, zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej www.cedc.com. Na stronie tej znaleźć można także odesłanie do strony internetowej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html, na której można zapoznawać się ze szczegółowymi informacjami przekazywanymi przez nas akcjonariuszom, w tym także w związku ze zgromadzeniami akcjonariuszy.

Zwraca się uwagę akcjonariuszy, że CEDC jest spółką amerykańską utworzoną zgodnie z prawem stanu Delaware relacje CEDC z akcjonariuszami, w tym zasady odbywania Walnego Zgromadzenia podlegają przepisom prawa Delaware oraz amerykańskim przepisom federalnym. Pod wieloma względami, przepisy te znacząco odbiegają od zasad, na podstawie których funkcjonują walne zgromadzenia akcjonariuszy w polskiej spółce akcyjnej, a uprawnienia naszych akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach znacząco różnią się od typowych uprawnień akcjonariuszy polskich spółek. Sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu CEDC został opisany w wymienionym powyżej "proxy statement". Akcjonariusze mogą uczestniczyć w naszym Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście, jednak w przypadku amerykańskich spółek publicznych akcjonariusze bardzo rzadko uczestniczą w walnych zgromadzeniach osobiście, a przeważająca większość głosowań odbywa się poprzez dostarczenie kart do głosowania do spółki.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »