CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o ogłaszanej ofercie sprzedaży niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC - raport 41

Raport bieżący nr 41/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje niniejszym o zamiarze przeprowadzenia oferty poprzez nowo utworzony podmiot zależny w pełni kontrolowany przez CEDC ("Emitent") niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. senior secured notes) denominowanych w USD i EUR o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 870 000 milionów USD, z terminem zapadalności w roku 2016 ("Obligacje"). Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych ("Oferta Obligacji") i będzie zwolniona z wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933 (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami.

Reklama

Jednocześnie z Ofertą Obligacji, CEDC zamierza przeprowadzić ofertę sprzedaży 9 500 000 akcji zwykłych (lub łącznie 10 450 000 akcji, jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych akcji) w gwarantowanej publicznej ofercie realizowanej zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933 (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami. Realizacja Oferty Obligacji jest uwarunkowana realizacją jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych CEDC. Jednakże realizacja jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych CEDC nie jest uwarunkowana realizacją Oferty Obligacji.

CEDC zamierza wykorzystać środki netto uzyskane z Oferty Obligacji oraz z jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group ("Russian Alcohol") od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.

Obligacje będą zabezpieczone między innymi poprzez: (a) zastaw uprzywilejowany na akcjach Emitenta oraz na akcjach lub udziałach niektórych podmiotów zależnych CEDC, (b) uprzywilejowaną cesję praw z określonych rachunków bankowych CEDC oraz (c) uprzywilejowaną hipotekę ustanowioną na niektórych nieruchomościach i częściach składowych nieruchomości.

Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych.

Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zaproszenia lub sprzedaży akcji lub obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995), w tym zwłaszcza stwierdzenia dotyczące naszych strategii, celów, przewidywań i oczekiwań.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na naszej wiedzy co do zdarzeń i okoliczności na dzień sporządzenia niniejszego raportu i wiążą się ze znanymi i nieznanymi obecnie czynnikami ryzyka i niepewnościami, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC będą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w naszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników oraz, że zdarzenia, które nastąpią po terminie publikacji niniejszego, raportu mogą mieć istotny wpływ na treść stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z czym nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności, jakie znajduje się w sprawozdaniu CEDC za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2008 r., składanym na Formularzu 10-K, w tym z oświadczeniami znajdującymi się w sekcji "Punkt 1A. Ryzyka związane z naszą działalnością", jak również w innych dokumentach składanych przez CEDC do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz z ryzykami związanymi z obecnymi warunkami na rynkach kredytowych i ogólną sytuacją gospodarczą, zarówno globalną, jak i na rynkach, na których CEDC prowadzi działalność.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.)
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »