Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o przekształceniu złożonych wcześniej sprawozdań finansowych - raport 27

Raport bieżący nr 27/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje o złożeniu raportu na formularzu 8-K, dotyczącego kwestii związanych z przekształceniem złożonych wcześniej sprawozdań finansowych, które przedstawiono poniżej. Raport bieżący na Formularzu 8-K został złożony przez CEDC zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której CEDC podlega w związku z notowaniem akcji Spółki na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Spółka informuje, że zgodnie z zaleceniem kadry kierowniczej wyższego szczebla, rada dyrektorów Spółki stwierdziła, że nie można opierać się na sprawozdaniach finansowych za wszystkie sprawozdawcze okresy finansowe od 1 stycznia 2010 roku i po tej dacie. Spółka przekształci te sprawozdania finansowe, aby skorygować błędy wynikłe z niezapewnienia prawidłowego ujęcia określonych wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów ze sprzedaży netto Spółki w jej głównej operacyjnej spółce zależnej w Rosji - Russian Alcohol Group ("RAG").

Jak ogłoszono wcześniej, w kwietniu 2012 roku Spółka zmieniła kadrę kierowniczą wyższego szczebla w RAG. Po tej zmianie kadra kierownicza wyższego szczebla Spółki zleciła, aby nowy zespół zarządzający dokonał przeglądu działalności i mechanizmów kontroli wewnętrznej RAG, w tym oceny zasobów i potrzeb w dziale finansów i dziale sprawozdawczości, jak stwierdzono w Rozdziale 9A raportu rocznego Spółki na Formularzu 10-K za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Na podstawie wstępnych ustaleń z tego przeglądu, który obecnie trwa, kadra kierownicza wyższego szczebla Spółki ustaliła, że w wykazanych przez Spółkę przychodach ze sprzedaży netto w latach zakończonych 31 grudnia 2010 roku i 2011 roku nie uwzględniono w terminowy sposób pełnej kwoty wstecznych rabatów handlowych udzielonych klientom RAG w Rosji. Poza tym Spółka analizuje konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z szacunkami Spółki, łączny wpływ korekt zidentyfikowanych do tej pory spowoduje obniżenie jej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30-40 milionów USD, przy czym kwota ta może ulec zmianie w miarę kontynuowania przez Spółkę przeglądu dotyczącego omówionych kwestii księgowych. Większość tej kwoty wynika z nieprawidłowego oszacowania określonych wstecznych rabatów handlowych, co spowodowało zawyżenie zarówno przychodów netto, jak i należności. Nie przewiduje się, aby korekty wywarły wpływ na zaraportowane wcześniej środki pieniężne z działalności operacyjnej ujęte w zestawieniu przepływów pieniężnych w analizowanych okresach.

Kilku członków rady dyrektorów i kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki omówiło opisane powyżej kwestie z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - obecnym audytorem Spółki oraz z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - poprzednim audytorem Spółki. Spółka przewiduje złożenie - na początku, a najpóźniej do połowy lipca 2012 roku - w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zmian do swoich raportów rocznych na Formularzu 10-K za lata zakończone 31 grudnia 2010 roku i 2011 roku, a także raportów kwartalnych na Formularzu 10-Q za wszystkie kwartały za te okresy roczne, tak aby odzwierciedlić przekształcone sprawozdania finansowe. Nie można jednak zagwarantować, że wymienione dokumenty zostaną złożone we wskazanym terminie.

Chociaż Spółka jest przekonana, że wprowadzenie nowego kierownictwa w RAG było podstawowym i niezbędnym działaniem w celu wyeliminowania istotnych słabych stron kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową, ujawnionych wcześniej w raporcie rocznym Spółki za rok 2011 na Formularzu 10-K, kierownictwo Spółki w dalszym ciągu ocenia przyczyny powyższych błędów księgowych oraz niedostatecznej kontroli i ściśle współpracuje z nowym zespołem zarządzającym w RAG w celu zmiany środowiska kontroli oraz wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej RAG nad sprawozdawczością finansową.

W rezultacie opisanego powyżej przekształcenia, rada dyrektorów Spółki w porozumieniu z kadrą kierowniczą wyższego szczebla Spółki analizuje termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w 2012 roku, ustalony poprzednio na 29 czerwca 2012 roku, biorąc pod uwagę konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych i ogłosi informację w tym względzie we właściwym terminie.

Oczekiwane wyniki opisanego powyżej przekształcenia opierają się na dostępnych obecnie informacjach. Ponieważ przegląd księgowy Spółki nadal trwa, a Komitet Audytu Spółki zlecił analizę kwestii opisanych powyżej, szacunki przedstawione powyżej mogą ulec zmianie do momentu złożenia ostatecznych przekształconych sprawozdań finansowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie Spółka przekazuje w załączeniu polskie tłumaczenie treści Formularza 8-K, który w dniu 4 czerwca 2012r. złożony został w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka informuje również, iż kopia Formularza 8-K wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Załączniki:

1) Polskie tłumaczenie treści Formularza 8-K.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.

Załączniki:

Plik;Opis
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »