CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu raportu na Formularzu 8K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie otrzymania powiadomienia od NASDAQ - raport 41

Raport bieżący nr 41/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa o Ofercie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o złożeniu w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) ("Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd") w dniu dzisiejszym raportu na Formularzu 8K w sprawie otrzymania powiadomienia od NASDAQ, które zostało opisane poniżej.

Reklama

CEDC ogłosiła, że w dniu 10 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała powiadomienie od przedstawiciela Departamentu Dopuszczenia Spółek do NASDAQ (ang. "the Listing Qualifications Department OMX Group") ("NASDAQ") stwierdzające, że ze względu na fakt, iż CEDC nie jest w stanie złożyć w terminie raportu na Formularzu 10-Q za okres kończący się 30 czerwca 2012 r. ("Formularz 10-Q za II kwartał"), Spółka nie spełniła Zasady Dopuszczenia do Notowań NASDAQ nr 5250(c)(1). Powiadomienie zostało wysłane zgodnie ze standardowymi procedurami NASDAQ w związku z ogłoszeniem przez CEDC w dniu 10 sierpnia 2012 r., poprzez raport na Formularzu 12b-25, że CEDC nie będzie w stanie złożyć w terminie Formularza 10-Q za II kwartał. Spółka opublikowała w tej sprawie także raport bieżący nr 39/2012 w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Powiadomienie wysłane przez NASDAQ wskazuje, że do dnia 9 października 2012 r. CEDC powinna przedstawić NASDAQ plan przywrócenia zgodności z obowiązującymi zasadami dopuszczenia do notowań. Po zaakceptowaniu planu zgodności przedstawionego przez CEDC, NASDAQ może przyznać CEDC wyłączenie trwające do 180 dni kalendarzowych od pierwotnego terminu złożenia Formularza 10-Q za II kwartał lub do dnia 5 lutego 2013 r., mające na celu przywrócenie przez CEDC zgodności z wymaganiami sprawozdawczymi NASDAQ, niezbędnymi w celu kontynuacji notowań.

Powiadomienie NASDAQ nie ma natychmiastowego wpływu na notowania lub obrót akcjami zwykłymi CEDC na rynku NASDAQ (ang. "NASDAQ Global Select Market"). CEDC zamierza złożyć Formularz 10-Q za II kwartał w możliwie jak najkrótszym terminie i w związku z tym przywrócić w pełni zgodność z wymaganiami NASDAQ dotyczącymi kontynuacji notowań. W razie potrzeby, CEDC przedłoży plan przywrócenia zgodności z wymaganiami sprawozdawczymi NASDAQ w terminie 60 dni.

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku (ang. "Private Securities Litigation Reform Act of 1995"), w tym między innymi stwierdzenia dotyczące przewidywanych ram czasowych złożenia przez Spółkę przekształconych sprawozdań finansowych oraz raportu na Formularzu 10-Q za II kwartał, a także przyszłej zgodności CEDC z wymaganiami sprawozdawczymi niezbędnymi w celu kontynuacji notowań na NASDAQ. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wiedzy Spółki dotyczącej faktów na dzień niniejszego raportu bieżącego i są zależne od znanego i nieznanego ryzyka oraz niepewności, co może spowodować, że faktyczne wyniki, osiągnięcia lub rezultaty Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, osiągnięć lub rezultatów prognozowanych lub sugerowanych przez CEDC w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie ryzyko obejmuje między innymi niepewności dotyczące terminu zakończenia postępowania wyjaśniającego przez Komitet Audytu i przekształcenia, nieprzewidywalnych kwestii księgowych lub związanych z audytem, dotyczących danych finansowych za okresy, które mają być przekształcone lub skorygowane, braku możliwości potwierdzenia właściwych informacji lub danych przez Spółkę lub niezależną firmę biegłych rewidentów, nieprzewidywalnych kwestii, które uniemożliwią lub opóźnią zakończenie audytu przez niezależną firmę biegłych rewidentów lub wymagać będą dodatkowych starań, procedur lub przeglądu, niezdolności Spółki do opracowania lub usprawnienia mechanizmów kontroli wewnętrznej w celu wyeliminowania stwierdzonych kwestii, wpływu spóźnionego złożenia dokumentów na zgodność Spółki z określonymi wymogami związanymi ze zobowiązaniami dłużnymi Spółki oraz wpływu przekształcenia i spóźnionego złożenia sprawozdania Spółki na Formularzu 10-Q za II kwartał na bieżącą zgodność Spółki z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Inwestorzy powinni pamiętać, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego wyniku i że nie należy nadmiernie polegać na takich stwierdzeniach. Zaleca się, aby inwestorzy zapoznali się z pełnym omówieniem ryzyka i czynników przedstawionym na Formularzu 10-K Spółki za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, w tym ze stwierdzeniami zawartymi w Rozdziale 1A. Ryzyko związane z naszą działalnością gospodarczą", a także w innych dokumentach złożonych przez Spółkę w SEC lub na Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie.

Dodatkowo, w związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, CEDC informuje, że w powyższej sprawie został złożony przez Spółkę raport na Formularzu 8-K zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której Spółka podlega w związku z notowaniem jej akcji na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych. Spółka informuje ponadto, iż raport na Formularzu 8-K dostępny jest (w języku angielskim) na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: formularz | powiadomienie | powiadomienia | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »