CEDC (CDC): Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu przekształconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych - raport 47

Raport bieżący nr 47/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Na podstawie art. art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie") w związku z 

§ 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm., "Rozporządzenie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o złożeniu w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) następujących przekształconych sprawozdań finansowych: (i) skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za III kwartał 2011 r., obejmującego skonsolidowane wyniki za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych dnia 30 września 2011 r., (ii) skonsolidowanego raportu rocznego na Formularzu 10-K/A za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., oraz (iii) skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za I kwartał 2012 r., obejmującego skonsolidowane wyniki za trzy miesiące zakończone dnia 31 marca 2012 r.

Reklama

W związku z § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia, Spółka wyjaśnia, że konieczność przekształcenia ww. okresowych sprawozdań finansowych wynika z przyczyn opisanych, m.in. w raporcie bieżącym nr 27/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r., w raporcie bieżącym nr 32/2012 z dnia 9 lipca 2012 r., w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., oraz w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 14 września 2012 r.

Przekazywany skonsolidowany raport kwartalny na Formularzu 10-Q/A za III kwartał 2011 r. zawiera również informację o przekształceniu dokonanym w odniesieniu do pozycji w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazanych za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych dnia 30 września 2011 r. oraz wykazanych na 31 grudnia 2010 r. i w nocie nr 3 do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowo informuje o przedmiocie i charakterze dokonanego przekształcenia. Przekazywany skonsolidowany raport roczny na Formularzu 10-K/A za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. zawiera również informację o przekształceniu dokonanym w odniesieniu do pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazanych na 31 grudnia 2010 r. i w nocie nr 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowo informuje o przedmiocie i charakterze dokonanego przekształcenia. Przekazywany skonsolidowany raport kwartalny na Formularzu 10-Q/A za I kwartał 2012 r. zawiera również informację o przekształceniu dokonanym w odniesieniu do pozycji w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazanych za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 r. i w nocie nr 2 do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowo informuje o przedmiocie i charakterze dokonanego przekształcenia.

Przekształcenie ww. okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostało przygotowane przez CEDC zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której CEDC podlega w związku z notowaniem akcji Spółki na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.

W związku z art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie, w załączeniu CEDC przekazuje polskie tłumaczenia ww. raportów okresowych. CEDC informuje ponadto, iż angielskie wersje ww. raportów okresowych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:

http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Załączniki:

1. Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za III kwartał 2011 r.

2. Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu rocznego na Formularzu 10-K/A za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r.

3. Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, w związku z § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia

Załączniki:

Plik;Opis

Raport47a_2012.pdf;Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za III kwartał 2011 r.

Raport47b_2012.pdf;Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu rocznego na Formularzu 10-K/A za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r.

Raport47c_2012.pdf;Polskie tłumaczenie treści skonsolidowanego raportu kwartalnego na Formularzu 10-Q/A za I kwartał 2012 r.


Bartosz Kołaciński - Tymczasowy Dyrektor Finansowy

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »