Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje o ustanowieniu zabezpieczeń.

W związku z Warunkami Emisji Obligacji (ang. Indenture), o których mowa w raporcie bieżącym nr 52/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r., w dniu 26 i 27 lutego 2010 r. w celu zabezpieczenia Niepodporządkowanych Obligacji Zabezpieczonych (ang. Senior Secured Notes) z terminem zapadalności w 2016 r. zawarto następujące umowy oraz ustanowiono następujące zabezpieczenia, z zastrzeżeniem konieczności dopełnienia wymogów rejestracyjnych lub spełnienia innych wymogów prawa:

1) umowę zastawu na udziałach partycypacyjnych (ang. participation interest) pomiędzy Latchey Limited jako zastawcą i TMF Trustee Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 100 % udziałów partycypacyjnych o wartości nominalnej 2.600.000,00 RUB w spółce OOO Glavspirttrest, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 100% udziałów w kapitale statutowym (ang. charter capital) tej spółki zależnej, z którymi związana jest taka sama ilość głosów na zgromadzeniu podmiotów partycypujących;

2) umowę zastawu na udziałach pomiędzy Pasalba Limited jako zastawcą i Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 35.642 udziałów, każdy o wartości nominalnej 10.000,00 RUB, w spółce Russian Alcohol Group, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 99,9% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na jej zgromadzeniu wspólników;

3) umowę zastawu na udziałach pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 14.425 udziałów, każdy o wartości nominalnej 10.000,00 RUB, w spółce Sibirsky LVZ, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na jej zgromadzeniu wspólników;

4) umowę zastawu na udziałach pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 263.381 udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 RUB w spółce Distillery Topaz, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na jej zgromadzeniu wspólników;

5) umowę zastawu na udziałach pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 10.411 udziałów, każdy o wartości nominalnej 10.000,00 RUB w spółce Mid Russian Distilleries, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na jej zgromadzeniu wspólników;

6) umowę zastawu na udziałach partycypacyjnych pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą i Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 100 % udziałów partycypacyjnych o wartości nominalnej 51.000.000,00 RUB w spółce Bravo Premium LLC, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 100% udziałów w kapitale statutowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na zgromadzeniu podmiotów partycypujących;

7) umowę zastawu na udziałach partycypacyjnych pomiędzy Mid Russian Distilleries jako zastawcą i Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą 99,9 % udziałów partycypacyjnych o wartości nominalnej 50.949,000,00 RUB w spółce OOO First Tula Distillery, będącej spółką zależną CEDC. Przedmiotem zastawu jest 99,9% udziałów w kapitale statutowym tej spółki zależnej, z którym związana jest taka sama ilość głosów na zgromadzeniu podmiotów partycypacyjnych;

8) umowę dotyczącą praw do wypłat pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą rachunku bankowego Russian Alcohol Group w Nomos Bank;

9) umowę dotyczącą praw do wypłat pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą rachunku bankowego Russian Alcohol Group w Gazprombank;

10) umowę dotyczącą praw do wypłat pomiędzy LLC "The Trading House Russian Alcohol" jako zastawcą a Jelegat Holdings Limited jako zastawnikiem, dotyczącą rachunku bankowego JSC "The Trading House Russian Alcohol".

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy CEDC oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi CEDC a TMF Trustee Limited, oraz osobami nimi zarządzającymi. Ponadto, TMF Trustee Limited nie jest podmiotem powiązanym z CEDC ani podmiotem zależnym CEDC.

Jelegat Holdings Limited jest podmiotem pośrednio w 100 % zależnym CEDC. Pan William Carey, Przewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes CEDC, pełni funkcję Dyrektora w Zarządzie Jelegat Holdings Limited.

Udziały w spółkach zależnych CEDC będące przedmiotem opisanych wyżej zabezpieczeń stanowią długoterminową lokatę kapitału CEDC.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, że wartość przedmiotów zabezpieczeń przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »