Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń na aktywach o znaczącej wartości

Raport bieżący nr 19/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dokumentów potwierdzających sfinalizowanie procesu ustanowienia zabezpieczeń przez rosyjskie spółki zależne Grupy CEDC.

W nawiązaniu do raportu nr 71/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz w związku z zawarciem przez CEDC umowy linii kredytowej (ang. "facility agreement"), opisanej w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., z Roust Trading Ltd ("Roust Trading Ltd"), która nie stanowi znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia, zawarto niżej wymienione umowy zastawu, które zostały opatrzone datą 4 marca 2013 r., skuteczne z dniem podpisania, i ustanowiono na rzecz Roust Trading Ltd niżej wymienione zabezpieczenia:

1) umowy zastawów finansowych na zapasach (wyroby gotowe) rosyjskiej spółki akcyjnej Joint Stock Company "Russian Alcohol Group" ("Russian Alcohol Group") pomiędzy Russian Alcohol Group jako zastawcą i Roust Trading Ltd jako zastawnikiem, zabezpieczająca zobowiązanie w wysokości 50.000.000,00 USD (co stanowi równowartość 159.185.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 1.143.230.772,00 RUR według stanu z dnia 21 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 118.210.061,82 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.),

2) umowy zastawów finansowych na zapasach (wyroby gotowe) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company "Trading House "Russian Alcohol - Moscow"" ("Trading House "Russian Alcohol - Moscow"") pomiędzy Trading House "Russian Alcohol - Moscow" jako zastawcą i Roust Trading Ltd jako zastawnikiem, zabezpieczająca zobowiązanie w wysokości 50.000.000,00 USD (co stanowi równowartość 159.185.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 319.160.839,00 RUR według stanu z dnia 21 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 33.001.230,75 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.),

3) umowy zastawów finansowych na zapasach (wyroby gotowe) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Trading House "Russian Alcohol - North-West"" LLC ("Trading House "Russian Alcohol - North-West"") pomiędzy Trading House Trading House "Russian Alcohol - North-West" jako zastawcą i Roust Trading Ltd jako zastawnikiem, zabezpieczająca zobowiązanie w wysokości 50.000.000,00 USD (co stanowi równowartość 159.185.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 46.363.636,00 RUR według stanu z dnia 21 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 4.793.999,96 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.),

4) umowy zastawów finansowych na zapasach (wyroby gotowe) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company "The Trading House "Russian Alcohol - SIBERIA"" ("The Trading House "Russian Alcohol - SIBERIA"") pomiędzy The Trading House "Russian Alcohol - SIBERIA" jako zastawcą i Roust Trading Ltd jako zastawnikiem, zabezpieczająca zobowiązanie w wysokości 50.000.000,00 USD (co stanowi równowartość 159.185.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 51.748.251,00 RUR według stanu z dnia 21 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 5.350.769,15 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.),

5) umowy zastawów finansowych na zapasach (wyroby gotowe) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Liability Company "The Trading House "Russian Alcohol"" ("The Trading House "Russian Alcohol"") pomiędzy The Trading House "Russian Alcohol" jako zastawcą i Roust Trading Ltd jako zastawnikiem, zabezpieczająca zobowiązanie w wysokości 50.000.000,00 USD (co stanowi równowartość 159.185.000,00 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.), o wartości ewidencyjnej tych aktywów w księgach wynoszącej 194.615.384,00 RUR według stanu z dnia 21 lutego 2013 r. (co stanowi równowartość ok. 20.123.230,70 złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 4 marca 2013 r.),

Istnieją następujące powiązania pomiędzy CEDC oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi CEDC a Roust Trading Ltd, oraz osobami nimi zarządzającymi:

(i) Roust Trading Ltd jest akcjonariuszem CEDC, posiadającym 19,5 % akcji zwykłych CEDC, uwzględniając 81.757.789 akcji zwykłych CEDC znajdujących się w obrocie na dzień 25 lutego 2013 r.,

(ii) Pan Roustam Tariko jest obecnie Prezesem Tymczasowym (ang. Interim President) oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów CEDC, o czym CEDC m.in. informowała w raporcie bieżącym nr 51/2012 z dnia 25 października 2012 r.

(iii) Ponadto, w raporcie bieżącym nr 51/2012 z dnia 25 października 2012 r. CEDC informowała, że pan Roustam Tariko jest założycielem Russian Standard, jednej z największych prywatnych spółek rosyjskich działających na rynku konsumpcyjnym. Grupa Russian Standard obejmuje obecnie Russian Standard Vodka Roust Inc., Gancia, Russian Standard Bank oraz Russian Standard Insurance. Pan Tariko jest pośrednio właścicielem wszystkich udziałów Roust Trading Ltd. oraz kontroluje tę spółkę i w związku z tym można uznać go za właściciela rzeczywistego akcji zwykłych CEDC, które znajdują się obecnie w posiadaniu Roust Trading Ltd. i które mogą znajdować się w posiadaniu Roust Trading Ltd., zgodnie z łączącymi CEDC a Roust Trading Ltd umowami.

Ponadto, Roust Trading Ltd nie jest podmiotem zależnym CEDC.

Russian Alcohol Group, Trading House "Russian Alcohol - Moscow", Trading House "Russian Alcohol - North-West", The Trading House "Russian Alcohol - SIBERIA", oraz The Trading House "Russian Alcohol" są podmiotami pośrednio w 100 % zależnymi CEDC.

Podstawą do złożenia niniejszego raportu jest fakt, że wartość każdego z przedmiotów zabezpieczeń przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.)
Ryan Lee - Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »