Reklama

COGNOR (COG): Raport kwartalny Q 1/2010 COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 01369 13714 37215 032 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 474-6 098-372-1 326 
  III. Zysk (strata) brutto-1 870-6 471-471-1 407 
  IV. Zysk (strata) netto-1 783-6 084-449-1 323 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-240-30 932-61-6 725 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 35233 8343417 356 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-585-3 330-147-724 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem527-428133-93 
  IX. Aktywa, razem443 712434 724114 886105 819 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania159 091148 32041 19236 103 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 4131 438366350 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe157 678146 88240 82635 753 
  XIII. Kapitał własny284 621286 40473 69469 715 
  XIV. Kapitał zakładowy102 374102 37426 50724 919 
  XV. Liczba akcji51 187**35 187   
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,03-0,17-0,01-0,04 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,03-0,17-0,01-0,04 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)5,567,071,441,72 
  XIX. Rozwodniona wartość na jedną akcję (w zł/EURO)4,35,331,111,30 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

Reklama

* Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2009 r. natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 r. do 31.03.2009 r.

 
 

** na 31.03.2010 kapitał akcyjny składa się z 51 187 tys. akcji oraz 15 035 tys. warrantów subskrypcyjnych na akcje emisji 8

 
 

*** na 31 12.2009 r. średnio ważona liczba akcji w okresie użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 40 491 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 53 723 tys. sztuk

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Cognor SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »