Reklama

PATENTUS (PAT): Raport kwartalny Q 1/2010 PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży17 99720 3794 5374 431 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 7713 249699706 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 0893 066779667 
  IV. Zysk (strata) netto2 4842 478626539 
  V. Całkowity dochód ogółem2 4842 478626539 
  VI. Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 00026 500 00029 500 00026 500 000 
  VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )2,211,890,570,40 
  VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,080,090,020,02 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7641 687193367 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 459)(427)(872)(93) 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 918622484135 
  XII. Przepływy pieniężne netto, razem(777)1 882(196)409 
  XIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych  3,96694,5994 
  XIV. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywówna 31.03.2010na 31.12.2009na 31.03.201031.12.2009 
  XV. Aktywa trwałe45 98743 28111 90710 535 
  XVI. Aktywa obrotowe45 64642 96611 81910 459 
  XVII. Aktywa razem91 63386 24723 72620 994 
  XVIII. .Zobowiązania długoterminowe8 7047 3502 2541 789 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe17 68816 1404 5803 929 
  XX. XVIII. Kapitał własny65 24162 75716 89215 276 
  XXI. XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8003 0552 872 
  XXII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów  3,86224,1082 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »