Reklama

KERDOS (KRS): Raport kwartalny Q 1/2011 HYGIENIKA S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130911020132942572 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej47111211928 
  III. Zysk (strata) brutto5166313016 
  IV. Zysk (strata) netto5166313016 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8631109217280 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(58)(317)(15)(80) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(823)(816)(207)(206) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(18)(24)(5)(6) 
  IX. Aktywa razem3931538784980010042 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania156371285238983328 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1385640345166 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe142521221235523162 
  XIII. Kapitał własny236782593259026714 
  XIV. Kapitał zakładowy233522335258216046 
  XV. Liczba akcji2335162423351624-- 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,000,010,00 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)---- 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,011,110,250,29 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
       
 

Reklama

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 31.03.2011 r.
1 EURO = 4,0119 PLN
a) wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny w tys. PLN (stan na 31.03.2011 r.)/ liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2011 r.=
23 678/23 351,654 = 1,01 PLN
b) wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny w tys. EURO (stan na 31. 03.2011 r.)/liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2011 r. =

5 902/ 23 351,654 =0,25 EURO
2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu
Sposób:
styczeń-------31.01.2011 3,9345
luty------------28.02.2011 3,9763
marzec--------31.03.2011 4,0119
11,9227/3 = 3,9742 (kurs średni za 3 miesiące 2011 r.)

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Hygienika SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »