Reklama

PRAGMAFA (PRF): Raport kwartalny Q 1/2011 PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów311493446378908688 
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30192891765729 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej18171673460422 
  IV. Zysk (strata) brutto18701017474256 
  V. Zysk (strata) netto1658870420219 
  VI. Całkowity dochód (strata)1658870420219 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1944486492123 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10386-9467-2631-2387 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2903-52735-13 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem-5538-9033-1403-2277 
  XI. Aktywa trwałe357364508911670 
  XII. Aktywa obrotowe59201557561475614436 
  XIII. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia0000 
  XIV. Aktywa, razem62774622061564716106 
  XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania551222191374575 
  XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe10141012253262 
  XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe449712081121313 
  XVIII. Kapitał własny57262599871427315532 
  XIX. Kapitał podstawowy35003500872906 
  XX. Liczba akcji ( w szt.)3500000350000035000003500000 
  XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,470,250,120,06 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,510,250,130,06 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )16,3617,144,144,32 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )17,4617,144,424,32 
  XXV. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur )0000 
       
 

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:

a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
- na dzień 31 marca 2011 średni kurs wynosił 4,0119
- na dzień 31 marca 2010 średni kurs wynosił 3,8622

b) rachunek zysków i start i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. - 3,9476
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. - 3,9669,

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »