Reklama

KERDOS (KRS): Raport kwartalny Q 3/2010 HYGIENIKA S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów282312168170534928 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1185-2080-296-473 
  III. Zysk (strata) brutto-1804-1800-451-409 
  IV. Zysk (strata) netto-1804-1800-451-409 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1370-179-342-41 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-667-2350-167-534 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1344900336205 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-693-1629-173-370 
  IX. Aktywa razem3989937650100078916 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania158341111339712632 
  XI. Zobowiązania długoterminowe2240971562230 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe135941014234102402 
  XIII. Kapitał własny240652653760366285 
  XIV. Kapitał zakładowy233522335258575530 
  XV. Liczba akcji2335162423351624   
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,08-0,08-0,02-0,02 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)---- 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,031,140,260,27 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)---- 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
       
 

Reklama

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 30.09.2010 r.
1EURO = 3,9870 PLN
a) wartośc księgowa na 1 akcję = kapitał własny w tys. PLN (stan na 30.09.2010 r.)/liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2010 r. =
24 065/23 351,654 = 1,03 PLN

b) wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny w tys. EURO (stan na 30.09.2010 r.)/liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2010 r. =
6 036/23 351,654 = 0,26 EURO
2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu będacego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich 9 miesiący 2010 r.
Sposób:
Styczeń------29-01-2010---4.0616
Luty----------27-02-2010---3,9768
Marzec------31-03-2010---3,8622
Kwiecień----30-04-2010---3,9020
Maj----------31-05-2010---4,0770
Czerwiec----30-06-2010---4,1458
Lipiec--------30-07-2010---4,0080
Sierpień-----31-08-2010---4,0038
Wrzesień----30-09-2010---3,9870
36,0242/9 = 4,0027 (kurs średni za 9 miesięcy 2010 r. )

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Hygienika SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »