Reklama

IZOSTAL (IZS): Raport kwartalny Q 3/2011 IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów180 43195 10844 64623 761 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 4246 8304 5591 706 
  III. Zysk (strata) brutto18 1274 6254 4851 155 
  IV. Zysk (strata) netto14 6363 7883 622946 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1386 805341 700 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 448405-5 060101 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 183-3 7291 777-932 
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów-13 1273 481-3 248870 
  IX. Liczba akcji31 544 00020 744 00031 544 00020 744 000 
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,460,180,110,05 
  XI. Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000 
  XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,450,120,110,03 
  XIII. Aktywa razem222 522203 46650 44551 376 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe45 29640 79310 26810 300 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe41 44841 3279 39610 435 
  XVI. Kapitał zakładowy135 778121 34630 78030 641 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zysk (strata) na akcję zwykłą oraz rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą za trzy kwartały 2011 r. (trzy kwartały 2010 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca trzech kwartałów. Kurs ten wyniósł na 1 EURO = 4,0413 zł (1 EURO = 4,0027 zł). Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.09.2011 roku - 1 EURO = 4,4112 zł (na 31.12.2010 roku - 1 EURO = 3,9603 zł ).

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »