Reklama

PRAGMAFA (PRF): Raport kwartalny Q 3/2011 PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży144482820573575120501 
  II. Przychody netto ze sprzedaży10161821325142052 
  III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej529637831310945 
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem438725001085625 
  V. Zysk (strata) netto38142005944501 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35461063877266 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11740-2036-2905-509 
  VIII. Prezpływy pieniężne netto z działalności finansowej3501-3544866-885 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-4694-4516-1161-1128 
  X. Aktywa, razem66996597301518814981 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3167123027180577 
  XII. Zobowiązania długoterminowe2600610515895264 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe566512511284314 
  XIV. Kapitał własny3532557429800814404 
  XV. Kapitał zakładowy35003500793878 
  XVI. Średnioważona liczba akcji w okresie ( w szt.)3500000350000025659103500000 
  XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)1,210,570,300,14 
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)1,210,570,300,14 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)13,7716,413,124,12 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)13,7716,413,124,12 
  XXI. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)1049457202505,0300 
  XXII. Liczba akcji na koniec okresu pomniejszona o akcje przeznaczone do umorzenia ( w szt.)2565910350000025659103500000 
  XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję na koniec okresu (w zł./EUR)1,490,570,370,14 
  XXIV. Wartość księgowa na jedna akcję (w zł./EUR)13,7716,413,124,12 
       
 

Reklama

Podstawowe pozycje bilansu , rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:

a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;
- na dzień 30 września 2011 średni kurs wynosił 4,4112,
- na dzień 30 września 2010 średni kurs wynosił 3,987
b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 - 4,0413
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 - 4,0027
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 - 4,1894
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2010 - 3,9996

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »