COGNOR (COG): Raport kwartalny Q 3/2012 COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 4181641 76841 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 605-3 985-383-986 
  III. Zysk (strata) brutto-22 697-12 482-5 411-3 089 
  IV. Zysk (strata) netto-18 41655 860-4 39013 822 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 519-19 377601-4 795 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 523-114 897-5 608-28 431 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 349151 1294 85137 396 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-65516 855-1564 171 
  IX. Aktywa, razem608 846597 489148 001135 276 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania234 488205 07557 00046 431 
  XI. Zobowiązania długoterminowe9922 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe234 479205 06656 99846 429 
  XIII. Kapitał własny373 998392 41490 91388 846 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444132 44432 19529 986 
  XV. Liczba akcji (w tys. zł.)6622266222   
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,280,84-0,070,21 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,280,84-0,070,21 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)5,655,931,371,34 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)5,655,931,371,34 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

*Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
** na 30.09.2012 jak i na 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2012 r. 4,1138 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,1948 zł/EURO (9 miesięcy 2012), 4,0413 zł/EURO (9 miesięcy 2011).

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Cognor SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »