Reklama

KPPD (KPD): Raport kwartalny SA-Q 1/2010 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 25546 52311 91210 115 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej29220748 
  III. Zysk (strata) brutto-665-2 539-168-552 
  IV. Zysk (strata) netto-568-2 101-143-457 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2646 959671 513 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-396-619-100-135 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej402-5 767101-1 254 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem27057368125 
  IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)108 463105 05928 08325 573 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)60 09356 12115 55913 661 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 38512 9463 2073 151 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)41 75637 40310 8119 104 
  XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)48 37048 93812 52411 912 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 3191 240 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,35-1,29-0,09-0,28 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29,8130,167,727,34 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 3,8622 zł/euro dla 2010 r. i 4,1082 zł/euro na 31.12.2009 r. (pkt: IX do XV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego i wynoszącego 3,9669 zł/euro dla 2010 r. i 4,5994 zł/euro dla 2009 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »