Reklama

ECARD (ECD): Raport kwartalny SA-Q 3/2010 eCARD Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 57817 8775 1414 064 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 910-6 965-1 477-1 583 
  III. Zysk (strata) brutto-5 762-7 142-1 440-1 623 
  IV. Zysk (strata) netto-5 762-7 142-1 440-1 623 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 409-5 039-602-1 145 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 985-3746-1 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5927 0491481 602 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem1 1682 007292456 
  IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 54717 4342 1444 244 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 79419 3623 2094 713 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 29615 1482 0813 687 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6773 004922731 
  XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-4 247-1 928-1 065-469 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 0009 6002 7592 337 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)55 000 00048 000 00055 000 00048 000 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,10-0,15-0,03-0,03 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,10-0,15-0,03-0,03 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,08-0,04-0,02-0,01 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,08-0,04-0,02-0,01 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
  Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2010 roku: 3,9870 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 PLN.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku: 4,0027 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku: 4,3993 PLN/EUR.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »