Reklama

ECARD (ECD): Raport kwartalny SA-Q 4/2011 eCARD Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 84027 0367 9326 752 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-491-6 259-119-1 563 
  III. Zysk (strata) brutto-909-6 489-220-1 621 
  IV. Zysk (strata) netto-909-6 153-220-1 537 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 814-6 566921-1 640 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3242 866-78716 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8275 542-2001 384 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem2 6631 842643460 
  IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 82514 3624 0363 627 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 38014 0084 1613 537 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 6108 4721 9492 139 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 1335 1862 0681 310 
  XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-555354-12689 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 24013 2402 9983 343 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)66 200 00066 200 00066 200 00066 200 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01-0,120,00-0,03 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,01-0,120,00-0,03 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,010,010,000,01 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,010,010,000,01 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

Reklama

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2010 roku: 3,9603;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku: 4,1401 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku: 4,0044 zł.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »