Reklama

ASSECOBS (ABS): Raport ładu korporacyjnego

Spółka: Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna

Reklama

numer: 2/2010 data dodania: 2010-08-18 16:25:59

Informacja dotycząca zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku zmienionych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie - załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oświadcza o niestosowaniu przez Spółkę w chwili obecnej następujących zasad ładu korporacyjnego:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr 1.: "Spółka powinna prowadzić Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: [...]

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej."

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby dostosować technicznie serwis internetowy "relacje inwestorskie" celem przeprowadzania transmisji internetowych obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasada nr 5.: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)."

Zasada nie jest stosowana. Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wynagrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w oparciu

o kwalifikacje, zakres obowiązków członka zarządu oraz jego doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne zapisy stosowane w umowach menadżerskich. Natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań

i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych wyników ekonomicznych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada 1. ust. 14): "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 14) informacje o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub braku takiej reguły"

Obecnie Emitent nie posiada na swojej stronie internetowej informacji o obowiązującej w Spółce (lub jej braku) regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do decyzji Rady Nadzorczej.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada 10. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Ani Statut ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby od dnia 1 stycznia 2012 r. zasada ta była przestrzegana.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Romuald Rutkowski Prezes Zarządu

Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Asseco | business | zasad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »