ADIUVO (ADV): Raport półroczny ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 1 4534 5793431 078
Zysk (strata) ze sprzedaży-11 697-10 941-2 759-2 576
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-12 319-11 828-2 906-2 785
Zysk (strata) netto-9 670-11 177-2 314-2 631
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-7 219-9 733-1 703-2 292
Udziałom niekontrolującym-2 451-1 443-578-340
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-0,71-0,96-0,17-0,23
- rozwodniony-0,71-0,95-0,17-0,22
Całkowite dochody ogółem -9 868-10 760-2 362
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-7 417-9 361-1 750-2 204
Udziałom niekontrolującym-2 451-1 399-578-329
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe68 80252 30615 77412 541
Aktywa obrotowe14 21614 6213 2593 506
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży457-105-
Aktywa ogółem83 01866 92719 03416 046
Kapitał własny ogółem53 41751 55212 24712 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej35 14936 6408 0598 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące18 26714 9134 1883 575
Zobowiązania długoterminowe 18 1578 1464 1631 953
Zobowiązania krótkoterminowe11 4447 2282 6241 733
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 199-12 772-754-3 007
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 656-9 106-1 806-2 144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 41020 9281 7484 927
Przepływy pieniężne netto razem-3 445-950-813-224
I.1            JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATod 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 2 3662 933558691
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 578-1 041-372-245
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-15 5501 953-3 668460
Zysk (strata) netto-13 2111 953-3 116460
Zysk (strata) na akcję
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-1,30,19-0,310,05
- rozwodniony-1,30,19-0,310,05
Całkowite dochody ogółem-13 211-13 413-3 116-3 158
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe127 506133 50829 23432 009
Aktywa obrotowe3 2281 978740474
Aktywa ogółem130 734135 48729 97432 483
Kapitał własny105 307120 44524 14428 877
Zobowiązania długoterminowe11 8404 6182 7141 107
Zobowiązania krótkoterminowe13 58810 4243 1152 499
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2018 do 30.06.2018od 01.01.2017 do 30.06.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 102-1 888732-444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 457-4 965-2 231-1 169
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 307-2401 488-57
Przepływy pieniężne netto razem-48-7 093-11-1 670
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »