Reklama

ADIUVO (ADV): Raport półroczny ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /półrocze / 2017półrocze /
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2016 do 30.06.2016 od 01.01.2017 do 30.06.2017 od 01.01.2016 do 30.06.2016
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 4 579 2 2961 078524
Zysk (strata) ze sprzedaży (10 941)(8 675)(2 576)(1 980)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 828)(9 817)(2 785)(2 241)
Zysk (strata) netto (11 177)(9 555)(2 631)(2 181)
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (9 733)( 8 207)(2 292)(1 874)
Udziałom niekontrolującym (1 443)(1 348)(340)(308)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy(0,96)(0,87)(0,23)(0,20)
- rozwodniony(0,95)(0,87)(0,22)(0,20)
Całkowite dochody ogółem(10 760)(8 693)(2 533)(1 984)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej(9 361)(7 368)(2 204)(1 682)
Udziałom niekontrolującym(1 399)(1 324)(329)(302)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
AKtywa trwałe70 57461 59216 69813 922
Aktywa obrotowe, w tym:38 81636 0499 1848 149
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży21 34120 6615 0494 670
Aktywa ogółem109 39197 64125 88222 071
Kapitał własny ogółem88 05876 89220 83517 381
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej64 17157 95815 18313 101
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące23 88818 9345 6524 280
Zobowiązania długoterminowe14 62414 2623 4603 224
Zobowiązania krótkoterminowe6 7086 4861 5871 466
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 772)(9 983)(3 007)(2 279)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 106)(8 133)(2 144)(1 857)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 92810 8784 9272 483
Przepływy pieniężne netto razem(950)(7 238)(224)(1 652)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWEod 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży2 9332 203691503
Zysk (strata) ze sprzedaży(1 041)(1 239)(245)(283)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 95342346097
Zysk (strata) netto1 95342346097
Zysk (strata) na akcję wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy0,190,040,050,01
- rozwodniony0,190,040,050,01
Całkowite dochody ogółem(13 413)(17 986)(3 158)(4 106)
SPRAWODANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe307 227319 89072 69172 308
Aktywa obrotowe3 0049 5687112 163
Aktywa ogółem310 232329 45873 40274 471
Kapitał własny267 801282 44663 36263 844
Zobowiązania długoterminowe40 76345 0289 64510 178
Zobowiązania krótkoterminowe1 6671 983394448
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016od 01.01.2017 do 30.06.2017od 01.01.2016 do 30.06.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 888)(316)(444)(72)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 965)(10 955)(1 169)(2 501)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(240)(255)(57)(58)
Przepływy pieniężne netto razem(7 093)(11 526)(1 670)(2 631)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »