Reklama

AGORA (AGO): Raport półroczny AGORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 536 255 583 683 126 490 137 421 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 716)10 348 (2 292)2 436 
Zysk (strata) brutto 15 796 5 650 3 726 1 330 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 8 511 (7 840)2 008 (1 846)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 698 24 227 5 590 5 704 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 743 37 150 3 006 8 747 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 899)(35 221)(3 043)(8 292)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 23 542 26 156 5 553 6 158 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 665 426 46 580 831 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,18 (0,16)0,04 (0,04)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2018-06-302017-12-312018-06-302017-12-31
Aktywa razem 1 384 231 1 405 683 317 368 337 022 
Zobowiązania długoterminowe 109 592 106 369 25 127 25 503 
Zobowiązania krótkoterminowe 276 894 284 631 63 485 68 242 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 979 939 995 618 224 674 238 706 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 10 928 11 428 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 421 764 46 580 831 47 421 764 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,04 20,99 4,82 5,03 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży 206 815 259 775 48 783 61 161 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (39 870)(35 453)(9 404)(8 347)
Zysk (strata) brutto 55 894 15 019 13 184 3 536 
Zysk (strata) netto 55 803 13 146 13 163 3 095 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 915)(21 893)(4 933)(5 154)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 929 83 087 13 428 19 562 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 484)(33 177)(3 181)(7 811)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 22 530 28 017 5 314 6 596 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 665 426 46 580 831 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 1,20 0,28 0,28 0,06 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2018-06-302017-12-312018-06-302017-12-31
Aktywa razem 1 044 320 1 008 381 239 435 241 766 
Zobowiązania długoterminowe 20 033 23 675 4 593 5 676 
Zobowiązania krótkoterminowe 159 162 152 094 36 492 36 465 
Kapitał własny 865 125 832 612 198 350 199 624 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 10 928 11 428 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 421 764 46 580 831 47 421 764 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,57 17,56 4,26 4,21 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »