Reklama

AGORA (AGO): Raport półroczny AGORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 419 122 578 224 94 369 134 847 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (72 866)(8 699)(16 406)(2 029)
Zysk (strata) brutto (99 294)(10 772)(22 357)(2 512)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (81 316)(11 268)(18 309)(2 628)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 778 88 787 26 068 20 706 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 555)(112 156)(2 377)(26 156)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 023)32 388 (7 435)7 553 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 72 200 9 019 16 257 2 103 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,75)(0,24)(0,39)(0,06)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2020-06-302019-12-312020-06-302019-12-31
Aktywa razem 1 918 432 1 992 445 429 564 467 875 
Zobowiązania długoterminowe 652 741 628 277 146 158 147 535 
Zobowiązania krótkoterminowe 391 972 411 993 87 768 96 746 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 856 460 931 243 191 773 218 679 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 430 10 938 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,39 19,99 4,12 4,69 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży 157 999 195 662 35 575 45 630 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (17 177)(37 096)(3 868)(8 651)
Zysk (strata) brutto (76 427)34 720 (17 208)8 097 
Zysk (strata) netto (74 623)38 327 (16 802)8 938 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 464 (6 060)7 985 (1 413)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 257)(29 957)(959)(6 986)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 904 55 069 429 12 843 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 33 111 19 052 7 455 4 443 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,60)0,82 (0,36)0,19 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2020-06-302019-12-312020-06-302019-12-31
Aktywa razem 1 013 395 1 069 679 226 913 251 187 
Zobowiązania długoterminowe 81 785 86 119 18 313 20 223 
Zobowiązania krótkoterminowe 184 776 162 104 41 374 38 066 
Kapitał własny 746 834 821 456 167 227 192 898 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 430 10 938 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,03 17,64 3,59  4,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »